Underhållsbesiktning av skyddsrum

Kommunfullmäktige har i samråd med Länsstyrelsen beslutat om att Skurups kommun upphör som skyddsområde, därför kommer inga nya skyddsrumsbesked kommer att lämnas. Fastighetsägare som har skyddsrum äldre än 10 år ska kontakta länsstyrelsen för underhållsbesiktning. Handläggning och besiktning görs av länsstyrelsen.

Sidansvarig: Eva Osbäck
Sidan uppdaterad 2018-03-29