Skurups elverk

Information

Skurups Elverk AB och dotterbolaget Skurups Energihandel AB är helägda kommunala bolag som finns i din hemkommun. Vi erbjuder elnät, bredband och elhandel till Skurups hem och företag. Läs mer här: Skurups elverk

Elnät

Vår främsta roll som elnätsägare är att se till att elen kommer hem till dig så att du kan laga mat, titta på tv eller läsa en god bok med sänglampan tänd. Vi har ungefär
4 000 elnätskunder inom Skurups tätort. För att alla ska kunna använda elen så säkert som möjligt är underhållsarbete mycket viktigt för oss. Vi har väldigt få elavbrott i vårt nät. 

Bredband och kabel-TV

I vårt öppna bredbandsnät kan du själv välja tjänster från flera olika konkurrerande leverantörer av bredband, TV och telefoni. Du bestämmer själv vilken hastighet  på bredbandet du vill ha 1-1 000 Mbit/s. 

Elhandel

Skurups Energihandel är både stolta och glada över att äntligen kunna erbjuda egen el till boende och företag sedan 1 mars 2020! Skurupselen är det nya namnet och finns både som fossilfri och förnybar. Vi har flyttat till vår nya hemsida: Klicka här för att läsa mer.

Sidansvarig: Stefan Möller
Sidan uppdaterad 2023-06-02