Elnätspriser - Ny taxa från 20190101

Priset för din totala elleverans består av två delar; ett elhandelspris och ett elnätspris. Skurups Elverk har bara ansvar för elnätspriset. Elhandelspriset beror på vem du har valt elhandelsleverantör.
Om du är fastighetsägare och inte redan är ansluten till elnätet, måste du också betala en anslutningsavgift till elnätet.

Elnätspriset baseras på två avgifter

Elnätspriset, som du betalar till oss på Skurups Elverk, är delat i en fast avgift beroende av hur stor huvudsäkring du har (exempelvis 16 A, 20 A eller annan) och en rörlig överföringsavgift som är knuten till din elanvändning i kWh. Den rörliga avgiften baseras på din verkliga elanvändning, avläst från din elmätare.

Tänk på att

  • din elräkning förändras beroende på hur kallt eller varmt det varit under året (elvärme). Du får en högre elräkning på vintern och en lägre på sommaren.
  • ytterligare en frys (eller annan eldriven hushållsapparat) ökar ditt elanvändande.
  • nya hushållsapparater har i allmänhet mycket lägre elåtgång än gamla sådana.

Vi fakturerar din elnätsavgift varje, varannan eller var tredje månad beroende på hur stor din förbrukning är. På samma faktura kan det också förekomma elhandelsavgift från Kraftringen, vatten- och avloppsavgift samt bredbandsavgift, om du har dessa tjänster.

Det är ni som kund som fritt väljer elhandelsföretag. Om ni ej gör ett aktivt val vid inflyttning hanterar vår anvisningsleverantör elhandeln. Detta kan ni ändra när ni vill. Anslutningsavgift betalar fastighetsägare som nyansluter en fastighet inom Skurups Elverks nätområde. Denna avgift är också beroende av hur stor huvudsäkring du väljer.

Energiskatt

Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från den 1 januari 2018.

Flytten av skatten innebär inga ökade kostnader för dig som kund, men att skatten du redan betalar till ditt elhandelsföretag hamnar på fakturan från ditt elnätsföretag istället.

Fakturan från ditt elhandelsföretag blir alltså lägre, medan fakturan från ditt elnätsföretag blir högre. Dina elkostnader består av tre delar:

  • Kostnaden för den el du använder, som du betalar till ditt elhandelsföretag.
  • Kostnad för transport av elen till hemmet, som betalas till elnätsföretaget.
  • Kostnad för skatter och avgifter till staten se närmare förklaring här nedan.

Skatterna består av energiskatt på el som för de flesta i Sverige är 32,5 öre per kilowattimme*, kWh. Dessutom moms med 25 procent som läggs på summan av kostnaden för el, transport av el och energiskatt på el. Moms betalas både till elhandelsföretagen och till elnätsföretagen.

Moms på energiskatten på el flyttar tillsammans med själva skatten till elnätsföretaget. Avgifter till staten består av elsäkerhets-, nätövervaknings- och beredskapsavgifter på totalt 57,5 kronor per år* (källa: Elsäkerhetsverket).

Om du vill veta mer om energiskatten på el i Sverige hänvisar vi dig till Skatteverket. *Avser gällande skatt- och avgiftsnivå per oktober 2017.  

För kunder med effekttariff Vissa elnätsföretag har så kallade effekttariffer där kunderna betalar för den eleffekt, mätt i kW, som de abonnerar på. När elnätsföretagen tar över skattskyldigheten kommer dessa kunder precis som alla andra kunder betala energiskatt för använd el, mätt i kWh. Energiskatten betalas därmed utifrån mängden använd el, mätt i kWh, oavsett hur kostnaden för elnätsabonnemanget beräknas.

 

Sidansvarig: Stefan Möller
Sidan uppdaterad 2019-12-16

Elkostnader förklaring

Elkostnaden

Här ser kunden elkostnadens olika delar

Energirådgivning

Klimat- och energirådgivning

Kommunens Klimat- och energirådgivning hjälper dig kostnadsfritt med tips

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00
E-post: kansli@skurup.se
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?