Busskorridor, två tummar upp, framruta i bakgrunden, bakljus på en annan buss.

Skolskjuts

Information om och ansökan till skolskjuts för grundskoleelever folkbokförda i Skurups kommun.

 

Ny ansökan

För att veta om just ditt barn är berättigad till skolskjuts finns information om detta i Information gällande skolskjuts.

Ett beviljat beslut kring skolskjuts är giltigt i ett läsår därefter behöver man söka om och få nytt beslut.

För att ansöka om skolskjuts använder man e-tjänsten som finns på sjalvservice.skurup.se/home samt läser igenom ordningsreglerna. Vid växelvis boende används också e-tjänsten och man kryssar i alternativet för växelvis boende.

Om eleven inte längre är i behov av skolskjuts, vänligen meddela detta till Skurups kommun genom att ringa telefonnummer 0411-53 62 71 alternativt skicka ett mail till skolskjutssamordnare Nina Daniel Ceihagen.

Om elever med redan beviljad skolskjuts i Skurups kommun får ändrad adress eller skolenhet, vänligen kontakta skolskjutssamordnaren för dialog kring eventuell förändring av skolskjutsbeslutet.

Kör skolbussarna i alla väderförhållanden?

I samband med svåra väderförhållanden eller dåligt väglag, kan skolskjutstrafiken påverkas. Beslut om att ställa in trafik eller att tidigarelägga hemtransporter fattas av ansvarig bussförman. Elevernas och förarnas säkerhet är alltid avgörande när beslut fattas.

 

Hur länge ska barnet vänta på skolbussen?

15-minutersregeln gäller om väg- och trafikförhållandena är svåra på grund av exempelvis dåligt väglag, snö eller annan störning . Om en elev har väntat i 15 minuter och bussen ännu inte har kommit kan eleven återvända hem. Läs mer på kommunens hemsida vid en eventuell händelse och få direkt trafikinformation på Radio Malmöhus.

 

Skolbuss, väg, grönt fält, vägskyltr och vegetation i bakgrunden.
Sidansvarig: Nina Daniel Ceihagen
Sidan uppdaterad 2023-09-12