Vit skolbuss på en landsväg, rapsfält i bakgrunden, blå himmel med moln. Ett exempel på en skolbuss.

Ansökan om skolskjuts för elever i grundskolan

Skolskjutstrafik återupptas torsdag 11/2
 
All skolskjutstrafik beräknas återupptas enligt ordinarie schema från och med torsdagen den 11/2. 
 
Ny ansökan för elever som inte tidigare haft skolskjuts
 
För att veta om just ditt barn är berättigad till skolskjuts finns information om detta i Information gällande skolskjuts.
 
För att ansöka om skolskjuts använder ni blanketten
Ansökan om skolskjuts, samt läser igenom ordningsreglerna. Vid växelvis boende använder ni blanketten Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende. Samtliga blanketter finns under länkar.
 
Om eleven inte längre är i behov av skolskjuts, vänligen meddela detta till Skurups kommun genom att ringa telefonnummer 0411-53 62 71 alternativt skicka ett mail till skolskjutssamordnare Nina Daniel Ceihagen, nina.danielceihagen@skurup.se
 
Om elever med redan beviljad skolskjuts i Skurups kommun får ändrad adress eller skolenhet, vänligen ansök på nytt genom att fylla i och skicka in en ny blankett.
 
 

Kör skolbussarna i alla väderförhållanden?

I samband med svåra väderförhållanden eller dåligt väglag, kan skolskjutstrafiken påverkas. Beslut om att ställa in trafik eller att tidigarelägga hemtransporter fattas av ansvarig bussförman. Elevernas och förarnas säkerhet är alltid avgörande när beslut fattas.

Hur länge ska barnet vänta på skolbussen?

15-minutersregeln gäller om väg- och trafikförhållandena är svåra på grund av exempelvis dåligt väglag, snö eller annan störning . Om en elev har väntat i 15 minuter och bussen ännu inte har kommit kan eleven återvända hem. Läs mer på kommunens hemsida vid en eventuell händelse och få direkt trafikinformation på Radio Malmöhus.

 

Sidansvarig: Jeanette Borgström
Sidan uppdaterad 2021-02-10