Skolplikt

I skollagen (2010:800) regleras skolplikt, ledigheter och rätten till utbildning. Skurups kommun har därutöver fastställt lokala riktlinjer. Enligt 7 kap 20§ skollagen har alla grundskoleelever som bor i Sverige skolplikt och det är varje vårdnadshavares ansvar att eleven fullgör sin skolplikt. Om en vårdnadshavare medvetet håller eleven borta från skolan, eller om en elev utan anmälan uteblir från undervisningen, räknas det som ogiltig frånvaro som förs in i terminsbetyget när betyg ska utfärdas. Om vårdnadshavaren inte ser till att barnet kommer till skolan kan Skol- och utbildningsutskottet besluta att förelägga vårdnadshavare att tillse att eleven kommer till skolan. Detta föreläggande kan förenas med vite.

 

Fristående skolor anmäler enligt blankett Anmälan till Skol- och utbildningsutskottet om elev som inte fullgör skolplikten enligt skollagen 7 kap 2§.

Sidansvarig: Jeanette Borgström
Sidan uppdaterad 2020-04-07

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00
E-post: kansli@skurup.se
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup

Organisationsnummer 212000-1082
E-faktura: Information om fakturering (länk)

 

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?