Skolval, skolplacering och skolbyte

Skolval till förskoleklass och årkurs 7 inför läsåret 2023/2024

Nu är det dags att söka i årets skolval till förskoleklass och årskurs 7. Informationsbrev och ansökningshandlingar har skickats med post till berörda familjer. Nytt för i år är att även Rydsgårdsskolan startar upp årskurs 7 som är sökbart för alla elever i Skurups kommun.

Tänk på att skicka/lämna in ert önskemål om skolplacering senast den 10/2 2023. Blanketten kan skickas till kommunen via post eller lämnas i kommunhusets reception.

I Skurups kommun ansöker vårdnadshavare för barn och elever om skolplacering inför förskoleklass och årskurs 7 samt vid inflyttning till kommunen. Skurups kommun försöker så långt det är möjligt att tillgodose vårdnadshavarnas önskemål om skola.

Läs mer om skolplacering och vilka urvalskriterier som gäller i Skurups kommun under ”Rutiner”. Vid inflyttning till kommunen används blanketten önskemål om skolplacering som finns på denna sida under "Ansökan".

Skolbyte mellan skolor inom kommunen

Önskar en elev byta mellan två skolor inom kommunen hanteras detta mellan den nuvarande skolan och den nya skolan. Vårdnadshavare tar kontakt med rektor på nuvarande skola och meddelar att man önskar göra ett skolbyte. Blankett för önskemål om skolplacering lämnas till elevens nuvarande skola. 

Sidansvarig: Nina Daniel Ceihagen
Sidan uppdaterad 2023-02-02