Skolval, skolplacering och skolbyte

I Skurups kommun ansöker vårdnadshavare för barn och elever om skolplacering inför förskoleklass och årskurs 7 samt vid inflyttning till kommunen. Skurups kommun försöker så långt det är möjligt att tillgodose vårdnadshavarnas önskemål om skola.

Läs mer om skolplacering och vilka urvalskriterier som gäller i Skurups kommun under ”Rutiner”. Vid inflyttning till kommunen används blanketten önskemål om skolplacering som finns på denna sida under "Ansökan".

Skolbyte mellan skolor inom kommunen

Önskar en elev byta mellan två skolor inom kommunen hanteras detta mellan den nuvarande skolan och den nya skolan. Vårdnadshavare tar kontakt med rektor på nuvarande skola och meddelar att man önskar göra ett skolbyte. Blankett för önskemål om skolplacering lämnas till elevens nuvarande skola. 

Sidansvarig: Nina Daniel Ceihagen
Sidan uppdaterad 2023-03-15