Skolbiblioteken

Skolbiblioteken är en pedagogisk funktion. Skolbibliotekets uppdrag definieras av skollagen och nationella kurs- och läroplaner. Under ledning av kompetent personal stärker skolbiblioteket elevernas digitala och språkliga kompetens i en vidgad textvärld.

Skollagen om skolbiblioteken

Skollagen säger att elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. Det gäller både kommunala och fristående skolor.

Ansvarig skolbibliotekarie/lärarbibliotekarie på respektive skola är:

Malin Grandin, Hallenborgskolan

Anneli Gustafsson Svensson, Mackleanskolan och Nils Holgersson gymnasieskola
Mobil 0707-13 13 05

Åsa Sandberg, Mariaskolan. Nås via administratör på tel 0411-53 63 12.

Louise Persson, Mölleskolan. Mobil 0738-56 07 90 Torsdagar kl 8.15-12.30

Lena Aspholm, Rutgerskolan

Ann Karlsson-Zander, Slimmingeby skola

Marie Jönsson, Östergårdsskolan

Sidansvarig: Sandra Larsson
Sidan uppdaterad 2019-07-24