Skol- och utbildningsförvaltningen

Skol- och utbildningsförvaltningen har ansvar för följande sakområden:

Förskola
Grundskola
Fritidshem
Grundsärskola
Elevhälsa
Gymnasieskola (Nils Holgerssongymnasiet)
Övergripande gymnasiekansli
Gymnasiesärskola (Nils Holgerssongymnasiet)
Vuxenutbildning (NHUC)
SFI
Uppdragsutbildning
Kommunala Aktivitetsansvaret (KAA)

Sidansvarig: Jeanette Borgström
Sidan uppdaterad 2021-01-11