Skapande skola

Regeringen inledde satsningen Skapande skola under 2008 i syfte att stärka arbetet med kultur i skolan. Sedan 2013 omfattar Skapande skola hela grundskolan och avser såväl offentliga som fristående skolor. Från 2018 inkluderas även förskolorna.
Målet är att genom en ökad samverkan med kulturlivet, långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans arbete, vilket bidrar till att nå kunskapsmålen i högre grad.

Stärka samverkan mellan skolan och kultur

Skapande skola satsningen syftar till att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet och att alla elever ska få tillgång till så många olika konst- och kulturuttryck som möjligt. Skolan ska med hjälp av Skapande skola-medel kunna utöka sitt samarbete med det professionella kulturlivet.

Historik

År 2018 fick barnen och eleverna uppleva något av följande: Föreställning Kungaskogen, skapa egna böcker och träffa författare, musik i syd, filma, se teater, göra musikvideo och rita i 3D och skriva ut.
 
Under 2018 skrev åk f-2 skrivit digitala böcker. Åk 6 jobbade med filmskapande och dessa filmer hittas på gummifabrikens Youtube-kanal. Länkar finns i länklistan.
Sidansvarig: Sandra Larsson
Sidan uppdaterad 2022-01-05