Kommunens sjuksköterskor

Här hittar du kommunens sjuksköterskor för ordinärt och särskilt boende.

Ordinärt boende

Rydsgård

Sjuksköterska: Anette Nilsson, Elna-Marie Nilsson

Distriktssköterska: Kerstin Åkesson

Skivarp

Sjuksköterska: Emelie Anderberg, Jonna Zäll

Skurup Norr

Sjuksköterska: Pernilla Wendt, Camilla Andersson, Helen Anderberg, Maud Häggström

Distriktssköterska: Lisa Stjernkvist

Skurup Söder

Sjuksköterska: Emelie Corselli, Lillian Österling, Andreas Reimer, Sarah Strömberg


Särskilda boenden

Bruksgården
Sjuksköterska: Anette Nilsson,  Elna-Marie Nilsson, Emelie Anderberg

Distriktssköterska: Kerstin Åkesson

Flintebro
Sjuksköterska: Emelie Corselli, Andreas Reimer, Sarah Strömberg

Lillgården
Sjuksköterska: Pernilla Wendt, Maud Häggström

Distriktssköterska:Lisa Stjernkvist

Postadress till samtliga sjuksköterskor
Post: Skurups kommun, B.R.O.-verksamheten, 274 80 Skurup

Hemsjukvårdschef: Birgitta Hansson
Besök: Lillgatan 1 B, Lillgårdens flygel 2:a våningen
Post: Skurups kommun, B.R.O.-verksamheten, 274 80 Skurup
Tel: 0411-53 63 80
Mobil: 0703-172795
E-post: birgitta.hansson@skurup.se

Biträdande hemsjukvårdschef: AnneCharlotte Törnblom
Besök: Lillgatan 1 B, Lillgårdens flygel 2:a våningen
Post: Skurups kommun, B.R.O.-verksamheten, 274 35 Skurup
Tel: 0411-53 63 87
Mobil: 0738-560653
E-post: ann-charlotte.tornblom@skurup.se

Medicinskt ansvarig sjuksköterska: Elisabeth Persson
Besök: Kommunkontoret, Stora Torggatan 4
Post: Skurups kommun, 274 80 Skurup
Tel: 0411-53 61 39
E-post: elisabeth.persson@skurup.se

(B.R.O. = Bemötande, Rehabilitering, Omvårdnad)

Sidansvarig: Birgitta Hansson
Sidan uppdaterad 2020-12-17