Shiffendorfs förskola

Vi är en naturnära förskola med en utemiljö som är inramad med träd och lummig grönska, som inspirerar till lek och lärande. Vår förskola ska vara en plats där alla känner sig välkomna. Där man är delaktig, känner tillit till varandra och sig själv, samt upplever trygghet, glädje och framtidstro.

Välkommen till oss!

Syntolkning av film

Filmen visar inledningsvis Shiffendorfs förskola från en flygvy, samt dess fina natursköna skolgård med grönområden, lekplatser och grillutrymmen med mera.

 

Föräldrasamverkan

Den största förebilden ett barn har är den egna vårdnadshavaren. Det är hemma ni lägger grunden för ert barns värderingar och syn på världen. Eftersom ert barn tillbringar mycket tid hos oss på förskolan tycker vi att det är viktigt att ni föräldrar och vi förskolepersonal har ett fint och utvecklande samarbete.

Den dagliga samarbetet sker vid lämning och hämtning

Vid dessa stunder vill vi gärna att ni delger oss er funderingar och idéer. Vi i vår tur kommer vilja berätta om stort och smått som skett under dagen. Vi använder oss av appen Prion, den är vår informationskanal ut till vårdnadshavarna. 

Under årets lopp kommer vi också bjuda in till öppet hus, drop-in och  föräldramöte, där det kommer finnas möjligheter att diskutera vår verksamhet. Kanske kan ett möte ha ett visst tema eller lyfta någon extra aktuell fråga som vi vill att ni vårdnadshavare skall bli mer insatta i och få säga er åsikt om. Under det årliga utvecklingssamtalet fokuserar vi på just ditt barns utveckling och hur förskolan arbetar för att ditt barn ska fortsätta vara trygg, nyfiken och glad.

Våra värdegrunder:

Glädje

På vår förskola vill vi att alla ska trivas och ha roligt tillsammans!

Upplevelser

Vi tar tillvara barnens egna intressen, behov, nyfikenhet, upplevelser och erbjuder en stimulerande miljö. Alla hos oss bidrar för att öka barnens förståelse och kunskap om vår miljö och hälsa.

Lek

Vi uppmuntrar all form av lek där det ges utrymme för fantasi, glädje, kommunikation, problemlösning, socialt samspel och lärande.

Trygghet

Vi vill att alla barn ska känna trygghet hos oss. Det gör vi genom att alla blir sedda och bekräftade, vuxna som barn. Vi bemöter varandra med tolerans och respekt.

Skolbyggnad, lekplats, vegetation, blå himmel och solsken.

Grön Flagg

Under 2019 blev vår förskola Grön flagg-certifierad. Vi är väldigt stolta över vår flagga. Detta innebär att vi arbetar med verktyget Grön flagg, detta är en naturligt del av det vardagliga arbetet på förskolan. 

Sidansvarig: Katarina Wendin
Sidan uppdaterad 2023-01-03