Servitut

Som fastighetsägare kommer du troligen någon gång i kontakt med det som kallas servitut. Servitut betyder att en fastighet får rätt att utnyttja en annan fastighet på ett visst sätt. Det kan till exempel handla om att anlägga eller använda en väg, att dra och nyttja ledningar samt tillgång till brunn och liknande. I allmänhet är ett servitut inte tidsbegränsat och det gäller mellan fastigheter oberoende av framtida ägarbyte.

Vanligtvis skiljer man mellan två typer av servitut:

  • Officialservitut är ett servitut som har betydelse för att en fastighet ska kunna fungera. Officialservitut bildas genom beslut i en lantmäteriförrättning. Lantmäteriets inskrivningskontor skriver in uppgifter om servitutet i det offentliga fastighetsregistret.
  • Avtalsservitut bildas på frivillig basis, enligt Jordabalkens regler, och anmäls till inskrivningskontor för att skrivas in i fastighetsregistret - om man vill att det ska gälla även gentemot framtida ägare. Avtalsservitut bildas således inte vid lantmäteriförrättning.
Sidansvarig: Jennie Luthander
Sidan uppdaterad 2016-04-18

Länkar

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00
E-post: kansli@skurup.se
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup

Organisationsnummer 212000-1082
E-faktura: Information om fakturering (länk)

 

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?