Serviceförvaltningen

En av de tre förvaltningarna inom Skurups kommun är Serviceförvaltningen, som har ansvar för ett brett spektrum av olika samhällsutvecklingsfrågor och servicetjänster till medborgarna.

Serviceförvaltningen är organiserad i sju olika sakområden och inom följande enheter:
 

Tillväxt och utveckling

Per Andersson, chef tillväxt och utveckling
Telefon: 0411-53 61 24

Corfitz Nelsson, strateg
Telefon: 0411-53 64 36

Kultur och fritid

Martin Kalén, tf chef kultur och fritid
Telefon: 0411-53 60 06

Kommunteknik

Peter Dahl, kommunteknikchef
Telefon: 0411-53 64 37

Fastighetsförvaltning

Pontus Åkesson, fastighetsförvaltare
Telefon: 0411-53 60 45

Måltidsservice

Anna-Lena Svensson, måltidschef
Telefon:0411-53 63 57

Lokalservice

Sylvia Persson, lokalvårdschef
Telefon: 0411-53 63 58

Räddningstjänst

Magnus Strid, räddningstjänstchef
Telefon: 0410-73 33 34

Sidansvarig: Eva-Marie Engström
Sidan uppdaterad 2021-01-04