Samarbete

MalmöLundregionen - MLR

MalmöLundregionen är ett strategiskt samarbete mellan kommunerna Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge. Tillsammans tar MalmöLundregionen fram övergripande strategier, lyfter upp hela regionens styrkor och bredd samt samarbetar i praktiska frågor.

 

MLR - en samverkansplattform

Områdena där kommunerna samarbetar är inom näringsliv, fysisk planering, infrastruktur och framtida kompetensförsörjning. MalmöLundregionen arbetar gemensamt för att stärka näringslivets konkurrenskraft i hård konkurrens med andra tillväxtregioner både nationellt och internationellt. Vi gör det genom samverkan med innovation som starkaste verktyg för förändring. Nytt för den kommande femårsperioden är att kommunerna även ska samarbeta kring digitalisering, miljö och klimat.
Samarbetet i MalmöLundregionen handlar om att lyfta regionens styrkor och bredd och stärka MalmöLundregionens roll som regional aktör.
 

Aktuellt

2020-12-10
I dag beviljade Tillväxtverket medel till projektet Ökad tillväxt i MalmöLundregionen, vars målsättning är att utveckla och stärka företagsklimatet genom att förbättra den kommunala servicen för både nya och befintliga företag. Dessutom ska projektet växla upp den gemensamma marknadsföringen för att få ännu fler företag att etablera sig i bland annat Skurup, Malmö och Lund.

Projektet är ett samarbete mellan Skurup och de övriga 11 kommunerna i MalmöLundregionen samt Invest Skåne
Sidansvarig: Magdalena Hellström
Sidan uppdaterad 2021-09-13