Kvalitet och resultat

Information om det kommunövergripande kvalitetsarbetet för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och skola i Skurups kommun hittar du via denna länk Kvalitet och resultat.

 

Systematiskt kvalitetsarbete på Hallenborgskolan

Hallenborgskolan bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete och utvecklar verksamheten kontinuerligt under året. Vi arbetar främjande, förebyggande och åtgärdande i såväl pedagogisk lärmiljö, social lärmiljö och fysisk lärmiljö.
 

Våra utvecklingsområden läsåret 2020/2021:

Trygghet & Trivsel

Alla på skolan ska visa tolerans och förståelse för varandras olikheter
 

Kunskap & Lärande

Alla elever på Hallenborgskolan ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling

Tillgänglig lärmiljö & välmående

Elevernas skolnärvaro ska vara så hög som möjligt.

 

Sidansvarig: Carolina Thornström
Sidan uppdaterad 2022-07-06