Om Rydsgårdsskolan

Skolhistorisk bakgrund om tidigare skolnamnet "Hallenborgskolan" - nuvarande Rydsgårdsskolan 

Ätten Hallenborg har från 1715 till 1903 genom sin position som godsherrar på den närbelägna herrgården Rydsgård (och från 1837 även Svaneholm) haft stor inverkan på människors levnadsförhållande i trakten både i kyrkligt hänseende och socialt.

Ett staty med huvud och bröst, ståendes på ett ljust bord, vit vägg i bakgrunden, statyn föreställer Magnus Hallenborg.

Skolhistorisk tillbakablick

Lagmannen Carl Hallenborg på Rydsgårds gods verkade på 1700-talet och var mycket mån om sin bygd och sitt folk. Redan 1766 lät han uppföra det första skolhuset i trakten. Det kom att placeras i Norra Villie. Detta inträffade nära 20 år före Mackleans skolreformer. Skolmästare anställdes och inspektion och förhör utfördes av klockare och präst. Denna första skola var i bruk ända fram till 1848.

Under 1800-talets första årtionden fanns fyra fasta skolor i Södra Villie, Nora Villie, Ekarp och i Trunnerup. Berättigade till undervisning var ca 200 elever, men endast ett 40-tal var inskrivna. Barnen behövdes bättre på gårdarna för att hjälpa till i arbetet. Följden av detta blev att dessa skolor lades ner 1846 och dåvarande godsherren Magnus Hallenborg (1828-1892) lät uppföra en ny folkskola i Södra Villie 1847. Här skulle alla elever undervisas.

Grevebanan skapade Rydsgård

På 1870-talet grundades grevebanan, järnvägen mellan Ystad och Malmö. Detta bl a på initiativ av godsägarna vid angränsande slott och herresäten. På så sätt uppstod järnvägssamhället Rydsgård mellan de två kyrkbyarna Örsjö och Villie.

Sidansvarig: Carolina Thornström
Sidan uppdaterad 2023-08-09