Vi bygger Rydsgårds nya skola

Höstterminen 2022 slår Rydsgårds nya skola upp dörrarna för elever och personal. Skolan har åldersgrupperna från förskola till årskurs 6. På den här sidan kan du följa byggprocessen och läsa om visionerna med skolan. 

Länk till pressmeddelandet inför byggstart

Korta fakta:

  • Byggnaden är på cirka 6 000 kvm och kommer att rymma 420 elever. 
  • Skolan kommer att ha en fritidsgård, bibliotek och en matsal (med tillagningskök) som går att göra om till ett utrymme för events som konserter eller dylikt.
  • På fasaden följer skolan den inslagna vägen som inleddes med Prästamosseskolan, med lokal anknytning i form av teglade ytterväggar i modern stil.
  • Interiören är ljus och luftig, i två våningsplan och skolan kommer att ha en fantastisk utsikt över slätten.
  • Utemiljön är rymligare än normen för utemiljö vid skolor och kommer bland annat att ha en multiarena.
  • Skolan kommer att ligga i nära anslutning till Rydsgårds arena. 

2020-12-01, redigerad 2020-12-14

Anläggningsarbete som medför pålning

Vi kommer under hösten fram till strax efter jul att arbeta med anläggningsarbeten för att nå rätt höjd på marken under och kring där byggnaden ska ligga. Då markförhållandena på platsen inte gör det möjligt att grundlägga med en traditionell platta på mark har vi blivit tvungna att utföra projektet med pålning.

 

Provpålning börjar 15/12

Provpålning kommer att utföras med början den 15/12 och uppskattas pågå under vecka 50. Vi i kommer att slå ner cirka 8 pålar för att kunna beräkna längden på övriga pålar som ska tillverkas till projektet. Den huvudsakliga pålningen beräknas påbörjas måndag vecka 3 och pågå under 3-4 veckor.

 

Riskanalys inför pålningsarbetet 

Inför arbetet har vi tillsammans med Forcit Consulting utfört en riskanalys där vi tagit i beaktning eventuella spridningar av vibrationer i marken till följd av pålningen.

 

Kartbild med zoner utmärkta som påverkas av pålningen

Inom röd linje
Riskanalysen påvisar att byggnader som ligger inom 50 meter från pålningens arbetsområde ligger inom så kallat riskområde (röd markering). Dessa byggnader kommer att utrustas med direktuppkopplade vibrationsmätare som direkt varnar personalen om vibrationsnivåerna överskrider tillåtna riktvärden.

Inom blå linje
Fastigheter som ligger inom den blå linjen ligger inom området för inventering. Det innebär att byggnader som ligger inom detta område besiktigas innan arbetet påbörjas samt efter avslutat arbete för att säkerställa att inga skador uppkommit på byggnaderna till följd av arbete. 

 

2020-12-01

Karta som visar vägarna som den tunga trafiken


Säkra transportvägar till byggplatsen


I trafiklösningen för tillfart till byggplatsen har vi framför allt prioriterat att inte utsätta Hallenborgskolans elever för risker.

Samtliga tunga transporter går via Norregatan in till byggplatsen. För att inte förvirring ska uppstå skyltas samtliga möjliga infarter tydligt under vecka 50, hastigheten på Norregatan sänks till max 30km/h och det blir stoppförbud under vardagar mellan 06.00 och 17.00.

Infarten till byggplatsen via Norregatan har valts av två anledningar:

  • korsningen i Västra storgatan/Västergatan är aningen för trång för att kunna köra in med vissa av leveranserna
  • vi vill undvika tung trafik framför Hallenborgskolan, av hänsyn till barnen.

Samtliga staket, murar, grindar och postlådor på Norregatan har besiktigats och dokumenterats innan arbetena har påbörjats.

 

2020-11-04

Fem män på en åker tar ett spadtag. Gula västar, h

Magnus Johnsson, vd Skurup kommunala AB, Sten Hamberg (M), styrelseordförande Skurup kommunala AB, Pontus Åkesson, fastighetsförvaltare i Skurups kommun, Emil Lindskog, plats- och arbetschef från HL Bygg AB, Johan Bolinder (M), kommunstyrelsens ordförande.

 

Första spadtaget för Rydsgårds nya skola


4/11 togs första spadtaget. Kommunstyrelsens ordförande Johan Bolinder (M) beskriver bygget som efterlängtat då den tillför en modernisering och ger nya möjligheter för både utbildning och arbetsmiljö. Samtidigt tillför byggprojektet fler fördelar enligt Johan Bolinder:

- Skolan skapar tillsammans med övriga nybyggnationer en framtidstro, med nya förutsättningar för boende i Rydsgård.

Magnus Johnsson, vd för Skurup kommunala AB, berättar att fastigheten är tänkt att smälta in i naturen med de vackra omgivningarna.

- Det blir ett lyft för samhället eftersom en ny skola innebär attraktionskraft – vi bygger ett nytt landmärke, säger Magnus Johnsson.

Sidansvarig: Magdalena Hellström
Sidan uppdaterad 2020-12-14