Om Rydsgårdsskolan

 

 

Välkommen till Rydsgårdsskolans invigning

den 7 september kl 15.00!

 

Nu är det dags att inviga Rydsgårds nya fina grundskola med tillhörande bibliotek och Kugghjulets resursskola!

Skolan är öppen för vårdnadshavare, kommuninvånare, och övriga intresserade klockan 15.00-19.00.

15.30 invigningstalar kommunfullmäktiges ordförande, Ann-Helen Nilsson (C) och styrelseordförande för Skurup kommunala AB Sten Hamberg (-).

Efter talen blir det högtidlig nyckelöverlämning och bandklippning.

Var 10:e minut efter den formella invigningen erbjuder skolans elever rundvisning för privatpersoner i grupper om ca 15 personer. Samling sker vid markerad plats.

Kulturskolan uppträder under invigningsdagen

Bildspel visas i matsalen. I bildspelet kan man se bilder från hela byggprocessen fram till verksamhetsstart.

Biblioteket har öppet hus

De kommunala bolagen ställer ut och berättar mer om sin verksamhet

Serviceförvaltningen visar kommande byggplaner i Rydsgård.

Hjärtligt välkommen!

Plats: Rydsgårdsskolan, Västergatan 10, Rydsgård

 

Skolhistorisk bakgrund om tidigare skolnamnet "Hallenborgskolan", nuvarande Rydsgårdsskolan 

Ätten Hallenborg har från 1715 till 1903 genom sin position som godsherrar på den närbelägna herrgården Rydsgård (och från 1837 även Svaneholm) haft stor inverkan på människors levnadsförhållande i trakten både i kyrkligt hänseende och socialt.

Ett staty med huvud och bröst, ståendes på ett ljust bord, vit vägg i bakgrunden, statyn föreställer Magnus Hallenborg.

Rydsgårds skolhistoria 

Lagmannen Carl Hallenborg på Rydsgårds gods verkade på 1700-talet och var mycket mån om sin bygd och sitt folk. Redan 1766 lät han uppföra det första skolhuset i trakten. Det kom att placeras i Norra Villie. Detta inträffade nära 20 år före Mackleans skolreformer. Skolmästare anställdes och inspektion och förhör utfördes av klockare och präst. Denna första skola var i bruk ända fram till 1848.

Under 1800-talets första årtionden fanns fyra fasta skolor i Södra Villie, Nora Villie, Ekarp och i Trunnerup. Berättigade till undervisning var ca 200 elever, men endast ett 40-tal var inskrivna. Barnen behövdes bättre på gårdarna för att hjälpa till i arbetet. Följden av detta blev att dessa skolor lades ner 1846 och dåvarande godsherren Magnus Hallenborg (1828-1892) lät uppföra en ny folkskola i Södra Villie 1847. Här skulle alla elever undervisas.

På 1870-talet grundades grevebanan, järnvägen mellan Ystad och Malmö. Detta bl a på initiativ av godsägarna vid angränsande slott och herresäten. På så sätt uppstod järnvägssamhället Rydsgård mellan de två kyrkbyarna Örsjö och Villie.

I foajéns tegelvägg finns tre vackra minnesstenar, varav en berättar för oss om Magnus Hallenborgs skola 1847.

Mer fakta om Rydsgårdsskolan som blev färdig 2022 finner finner du här: Fakta om Rydsgårdsskolan

Sidansvarig: Carolina Thornström
Sidan uppdaterad 2022-08-25