Kvalitet och resultat

Rutgerskolan ingår i Skurups kommuns kvalitetssystem för skola och förskola. Detta bygger på, dels utvärderingar i klasserna och bland personalen, dels enkäter som besvaras varje vår av föräldrar, personal och elever. Vi analyserar vårt resultat och måluppfyllelse. Därefter görs förbättringsprojekt som man arbetar med under läsåret.
 
Mer information om kvalitetsarbetet för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och skola i Skurups kommun hittar du på sidan Kvalitet och resultat direkt under Utbildning & barn.
Sidansvarig: Eva Lidén
Sidan uppdaterad 2023-01-11