Om Rutgerskolan

Rutgerskolan (fd Mariaskolan) i Skurup är en F-3 skola med ca 200 elever uppdelade i två spår Montessorispåret och Mariaspåret. Vi har engagerad personal som möter ditt barn i skolan och på fritids varje dag.

 

Skolan och skolgård

Skolan har en varierad skolgård som stimulerar till lek. Vi har närhet till grönområden med damm och rikt fågelliv. Just nu har vi en stor spännande byggarbetsplats som granne och får ny intressant kunskap om byggindustrin varje dag. Vi har även nära till sporthallar, bibliotek, lekplatser och bad. På skolan har vi en egen mysig matsal, studiehall och ett trevligt skolbibliotek.

Personalen

Vi arbetar i arbetslag där vi tar tillvara på allas olika erfarenheter och kompetenser. Det innebär att eleverna, framförallt i åk 4-6 kommer att träffa olika lärare i olika ämnen. Vi har också utbildade lärare i idrott, musik, slöjd, bild och hem- och konsumentkunskap.

Fokus på målen

Vi strävar efter att alla elever ska nå målen i de olika ämnena. Kontinuerlig uppföljning görs av lärarna tillsammans med elever, föräldrar och också tillsammans med elevhälsogruppen där skolsköterska, speciallärare, specialpedagog, kurator och rektor ingår.

Elever med behov av särskilt stöd får hjälp av speciallärare eller specialpedagog. Varje elevs enskilda förutsättningar ska ligga till grund för planering av verksamheten. Vi vill att eleverna ska känna lust och glädje i sitt lärande.

Vi är övningsskola till Malmö Lärarhögskola och tar varje termin emot lärarstudenter med olika pedagogiska inriktningar.

Arbete mot mobbning

Vi har ett aktivt antimobbningsteam som arbetar för att förebygga mobbning samt tar tag i de händelser som ev ändå händer. Teamet träffas varje vecka för att planera olika insatser som behövs för att stärka sammanhållning och ev reda ut olika händelser. Alla som har misstanke om att det förekommer mobbning eller kränkande behandling kan anmäla detta till vilken vuxen som helst på skolan. Alla på skolan lämnar över till antimobbningsteamet om man inte kan lösa detta själv tillsammans i arbetslaget.


Aktuellt

2021-05-24


Rivningsarbetena av Mariaskolan och Mackleanskolan har påbörjats. Under vecka 21 och 22 kommer den gamla grunden till Mariaskolan att hackas och klämmas sönder, vilket kommer att medföra del oväsen.
 

Vi hoppas att ni har överseende för detta och att vi tillsammans kan se den nya miljön växa fram. Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta platsledningen i projektet, på e-post: fredrik@hlbygg.se

 

Sidansvarig: Eva Lidén
Sidan uppdaterad 2021-09-07