Om Rutgerskolan

Rutgerskolan i Skurup är en F-3 skola med ca 270 elever uppdelade i flera paralleller. Vi har engagerad personal som möter ditt barn i skolan och på fritids varje dag.

 

Skolan och skolgård

Skolan har en varierad skolgård som stimulerar till lek. Skolan har även planerade rastaktiviteter som uppskattas av eleverna. Vi har närhet till grönområden med damm och rikt fågelliv. Vi har nära till sporthallar, bibliotek, lekplatser och bad. På skolan har vi även en aula och ett trevligt skolbibliotek. Våra måltider äter vi på Restaurang Rutger som ligger i anslutning till skolan. 

Personalen

Vi arbetar i arbetslag där vi tar tillvara på allas olika erfarenheter och kompetenser.  

Fokus på målen

Vi strävar efter att alla elever ska nå målen i de olika ämnena. Kontinuerlig uppföljning görs av lärarna tillsammans med elever, föräldrar och också tillsammans med elevhälsogruppen där skolsköterska, speciallärare, specialpedagog, kurator och rektor ingår.

Elever med behov av särskilt stöd får hjälp av speciallärare eller specialpedagog eller lärare som arbetar i vår anpassade lärmiljö. Varje elevs enskilda förutsättningar ska ligga till grund för planering av verksamheten. Vi vill att eleverna ska känna lust och glädje i sitt lärande.

Vi är övningsskola till Malmö Lärarhögskola och tar varje termin emot lärarstudenter med olika pedagogiska inriktningar.

Arbete mot kränkande behandling

Vi har ett aktivt trygghetsteam som arbetar för att förebygga kränkningar. Teamet träffas regelbundet för att planera olika insatser som behövs för att stärka sammanhållning och eventuellt reda ut olika händelser. Alla som har misstanke om att det förekommer mobbning eller kränkande behandling kan anmäla detta till vilken vuxen som helst på skolan. Alla på skolan kan lämna över till trygghetsteamet om situationen kräver så. 

 

Sidansvarig: Eva Lidén
Sidan uppdaterad 2023-01-16