Mål och vision

Våra arbetsplaner är en grund för vårt arbete på Rutgerskolan. Ni hittar dem under länkar.

 

Vision

Vi är en skola i ständig utveckling där lärandet är synligt och är allas ansvar. Vi är en skola dit alla vill gå och där varje barn får bästa möjliga förutsättningar och verktyg för livslångt lärande, utveckling och fortsatta studier.

Värdegrund

Vi tror att människors olikheter berikar vår verksamhet och vi bemöter alla som värdefulla och unika. Våra förväntningar på alla inom verksamheten är positiva och höga. Vi arbetar främjande för trivsel i skolan bland annat med hjälp av vårt Trygghetsteam. 

På vår skola har vi ett öppet klimat där man har rätt att vara den man är och säga vad man vill på ett bra sätt. Vi möter den enskilde individens behov genom att vara lyhörda, lyssna, fråga och visa empati. Eleverna uppmuntras till att våga tala öppet inför andra, ha egna åsikter och respektera andras. Vi ger eleverna utrymmer för valmöjlighet så ofta det går. I undervisningen erbjuds eleverna olika vägar att nå målen.

Vi behandlar alla lika utifrån allas olika förutsättningar. Vi gör eleverna medvetna om sina möjligheter, rättigheter och skyldigheter genom ständiga diskussioner i de olika grupperna och genom att involvera eleverna i de beslut som fattas.

Tillsammans har vi ett gemensamt ansvar att försöka få alla att trivas, må bra och känna sig välkomna hos oss. Vi uppmuntrar och stöttar varandra. Vi jobbar för att skapa en känsla av samhörighet både i den mindre gruppen och på hela skolan genom olika aktiviteter.

 

 

 

Sidansvarig: Eva Lidén
Sidan uppdaterad 2023-01-11