Fritidshem

Välkomna till Rutgerskolans fritidshem. Här går runt 200 elever på fritids som är uppdelat på fyra avdelningar. Körsbärsdalen för våra elever i förskoleklass, Saltkråkan för våra elever i årskurs ett, Bullerbyn för våra elever i årskurs två och Fritidsklubben Fältet och Kusten för elever i årskurs tre. Eleverna i årskurs tre har sitt eftermiddagsfritids på Prästamosseskolan. Tillsammans strävar vi efter att ha en gemensam samsyn på allas lust till lärande och att våra elever ska känna trygghet och trivsel på sina fritidshem.

Målsättning

Vårt mål är att skapa en atmosfär och miljö där alla känner att de har likavärde i gruppen. Eleverna ska känna glädje och trivas samt utvecklas till självständiga individer. Vi vill stärka elevernas upptäckar- och skaparglädje. Eleverna ska få utlopp för sin lek på ett positivt sätt.
Vi planerar vår verksamhet utifrån Skolverkets läroplan för fritidshemmet. Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Språk och kommunikation
  • Skapande och estetiska uttrycksformer
  • Natur och samhälle
  • Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

Öppning och stängning

Fritidshemmen öppnar kl 06:00 och stänger kl 18:00. Ingången är från Vaktgatan. Vi är sammanslagna med alla avdelningar på morgonen fram till frukost som serveras kl 07:30 och på eftermiddagen återses alla avdelningarna igen kl 16:45 fram tills att fritids stänger.

Sjuk/frånvaroanmälan: 0411-53 63 39. Observera att ni som har morgonomsorg på fritidshem måste ringa och sjukanmäla till ert barns fritidsavdelning.

Lov och A-dagar (studiedagar)

Vid lov då barnantalet kan vara lågt slår vi oss samman med de andra fritidsavdelningarna på skolan. Under jullov och sommarlov brukar vi ha sammanslagning med övriga fritids inom Skurups centralort.

Sidansvarig: Eva Lidén
Sidan uppdaterad 2023-01-11