Förskoleklass

Hos oss bildar omsorg, lek och lärande en helhet.

Kamratskap och samarbete

Vi använder Lions Quest materialet "Tillsammans". Det utvecklar färdigheter i att:

  • arbeta tillsammans
  • visa respekt för andra människor.
  • ta ansvar
  • fatta positiva och sunda beslut.
  • visa uppskattning.

Lek och skapande
Genom leken lär barnet om sig själv och förstår deras stadigt växande fysiska och sociala värld. Barnet får möjlighet att utveckla sin fantasi och bearbeta sina upplevelser. Barnen lär sig ett socialt samspel. Lek utvecklar tänkande och problemlösande egenskaper. I vårt skapande utvecklar barnen sin kreativitet och finmotorik. Vi använder olika material och metoder. Vi uppmuntrar barnen att lära sig om färg, form och känna skaparglädje.

Språklek och mattelek
Vi använder leken som redskap för att göra barnen språkligt medvetna. Vi arbetar med rim, ramsor, ljud, ord och meningar. Vi läser högt för barnen dagligen. Vi skiftar mellan till exempel gamla sagor, moderna kapitelböcker, rimsagor, spänning, humor, faktaböcker och dikter. Vi arbetar också med engelska ord, ramsor och sånger. I matteleken experimenterar, upptäcker och reflekterar vi över mönster, begrepp, antal, volym, former mm. Barnen arbetar med problemlösning, spel och att utveckla sitt logiska tänkande.

Undersöka och finna svar
Vi arbetar med närmiljön och vill förmedla förståelse och respekt för vår unika allemansrätt. Vi utgår från barnens egna funderingar och lär oss vägar på hur man finner svar.

Kultur och traditioner
Vi sjunger, dansar och spelar teater. Vi både skapar och får se andras arbeten. Gamla traditioner lyfts fram och nya skapas. Vi talar om lika-olika i världen.

Rörelse ute och inne
Varje vecka har vi utedag i närmiljön. Vi övar de motoriska grundrörelserna; rulla, åla, klättra, krypa, balansera, gå, springa, hoppa, stödja, hänga, kasta och fånga. Vi tränar samspel, koncentration och turtagning. Vi tränar att förstå och följa instruktioner.

Föräldrasamverkan
Som förälder är du alltid välkommen att vara med under dagen. Som ny familj på skolan börjar vi alltid med ett inskolningssamtal. Vår målsättning med detta är att ni som föräldrar och ert barn ska känna sig trygga och välkomna hos oss. Varje termin har vi minst ett föräldramöte. På skolan har vi ett husråd där man kan vara med om man vill veta lite mer.

 

Sidan uppdaterad 2016-02-12

Kontakt

Kontaktperson:

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00 eller alfanummer 0771-SKURUP (0771-758787)
E-post: kansli@skurup.se
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-fre 8-16.30
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

Vi är en fairtrade city

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?