Rutan

Rutan den nya skolpodden där vi som arbetar inom Skol- och utbildningsförvaltningen pratar och reflekterar kring olika skolfrågor. Det vill säga aktuella frågor från förskolans verksamhet ända upp till gymnasiet. 

Vi har nu startat denna nya podd där kommunens pedagoger och rektorer kan bidra och medverka och detta innebär att vi börjar avveckla vår gamla podd SKUTan.

Grön banner

 

 

Avsnitt 1: Vfu.student

Klicka här för att lyssna på en VFU-students förväntningar inför sin VFU-period. Produktion: Marie Cornmark Musik: Malberts melodier/Gymping

Violett banner

Avsnitt 2 Variationsteorin

Dagens avsnitt spelades in i september och det är förskollärare Maria Lundstedt som svarar på frågor kring hur det varit att planera sin undervisning i förskolan utifrån ett variationsteoretiskt upplägg. Det vill säga en teori som utgår från en designad undervisning där läraren och ett tydligt "lärobjekt" står i fokus.

Orange banner

 

 

 

Sidansvarig: Marie Cornmark
Sidan uppdaterad 2020-10-20