Renhållning och snöröjning

Inom Skurups, Rydsgårds, Skivarps och Abbekås tätorter utförs renhållning av cirka sju mil allmänna gator och vägar. Det är kommunens gatukontor som ansvarar för renhållningen, inklusive städning av trottoarer och tömning av papperskorgar.

Under vintersäsongen utförs snöröjning och halkbekämpning. Personal finns i beredskap under icke ordinarie arbetstid för att sköta vinterväghållningen. Särskild policy - Riktlinjer för vinterväghållningen i Skurup - anger målsättningar med gatuklassindelningar samt var och när olika vinterväghållningsinsatser ska ske.

 

Vem ansvarar för vinterväghållning?

Kommunen och fastighetsägarna har ett gemensamt ansvar för snöröjning och halkbekämpning. Under rubrik snöröjning kan du läsa om vem som ansvarar för vad.

Sidansvarig: Linn Fox
Sidan uppdaterad 2023-01-10