Radon

Radon är näst efter tobaksrökning den vanligaste orsaken till lungcancer. Det luktar inte, syns inte och smakar ingenting. Här kan du läsa mer om hur du kan kontrollera om just du har radon i din bostad.

 

Vad är radon och varifrån kommer det?

Radon kan komma från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet. För att upptäcka radon måste mätningar göras. Det enklaste och det mest tillförlitliga sättet att mäta är med spårfilmer som placeras ut i några rum i bostaden. Ett mätpaket innehåller 2-3 spårfilmer. En radonmätning som ger ett årsmedelvärde ska pågå minst två månader och under eldningssäsongen (oktober - april).

Om ni vill göra en radonmätning är det lämpligt att kontakta något av de mätlaboratorier vars radonmätning är ackrediterad. Under länkar på denna sida hittar du dem. 

 

Vilka riktvärden gäller?

Den högsta tillåtna radonhalten är 200 Bq/kubikmeter luft och gäller för:

  • Befintliga bostäder
  • Nya bostäder
  • arbetsplatser
  • Allmänna lokaler

Vad kan man göra åt radon?

Om radonhalten är för hög i ditt hus måste du ta reda på om radonet kommer från marken eller byggnadsmaterialet. En sakkunnig konsult kan undersöka varifrån radonet kommer och ta fram förslag på åtgärder för att få ned radonhalten under gällande riktvärde.

Sedan juli 2018 kan småhusägare som behöver radonsanera sin bostad söka bidrag för en del av kostnaden för saneringen. Bidrag kan lämnas med 50% av en skälig kostnad för åtgärderna, dock högst 25 000 kronor. Läs mer om radonbidraget på Boverkets hemsida

Sidansvarig: Myndighetsenheten
Sidan uppdaterad 2023-05-16