Radon

Vad är radon och varifrån kommer det?

Radon är näst efter tobaksrökning den vanligaste orsaken till lungcancer. Det luktar inte, syns inte och smakar ingenting. Radon kan komma från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet. För att upptäcka radon måste mätningar göras. Det enklaste och det mest tillförlitliga sättet att mäta är med spårfilmer som placeras ut i några rum i bostaden. Ett mätpaket innehåller 2-3 spårfilmer. En radonmätning som ger ett årsmedelvärde ska pågå minst två månader och under eldningssäsongen (oktober - april). Om ni vill göra en radonmätning är det lämpligt att kontakta något av de mätlaboratorier vars radonmätning är enligt den europeiska standarden DIN EN ISO/IEC 17025 och finns i Sverige:

www.mrm.se

www.radonanalys.se

www.radonmätning.se

https://radon.eurofins.se

https://radonova.se

 

Vilka riktvärden gäller?

 
200 Bq/kubikmeter Högsta tillåtna radonhalt i befintliga bostäder, arbetsplatser och allmänna lokaler.
200 Bq/kubikmeter Högsta tillåtna radonhalt i nya byggnader.

Vad kan man göra åt radon?

Om radonhalten är för hög i ditt hus måste du ta reda på om radonet kommer från marken eller byggnadsmaterialet. En sakkunnig konsult kan undersöka varifrån radonet kommer och ta fram förslag på åtgärder för att få ned radonhalten under gällande riktvärde.

Sedan juli 2018 kan småhusägare som behöver radonsanera sin bostad söka bidrag för en del av kostnaden för saneringen. Bidrag kan lämnas med 50% av en skälig kostnad för åtgärderna, dock högst 25 000 kronor. Läs mer om radonbidraget på Boverkets hemsida

Sidansvarig: Erik Torkelsson
Sidan uppdaterad 2018-11-01

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00
E-post: kansli@skurup.se
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup

Organisationsnummer 212000-1082
E-faktura: Information om fakturering (länk)

 

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?