Räddningstjänst

Sedan den 1 januari 2013 har Skurups kommun ett civilrättsligt avtal med Trelleborgs kommun om räddningstjänst. Detta innebär bland annat att det finns en gemensam administration och ledningsorganisation som sköts från Trelleborg.

Logotyp för räddningstjänsten i Skurup.

Minska samhällets risker, förebygga olyckor och räddningsinsatser

Räddningstjänsten i Trelleborg och Skurup arbetar för att minska samhällets risker, förebygga olyckor och utföra räddningsinsatser när olyckorna ändå sker. 

För att kunna klara detta uppdrag genomför räddningstjänsten olycksförebyggande insatser på flera olika sätt. Vi genomför till exempel tillsyn, handlägger tillståndsärenden gällande brandfarlig och explosiv vara och är delaktiga i kommunens samhällsplanering. Dessutom arbetar vi med att sprida information om hur medborgarna kan förebygga brand och andra olyckor i hemmet.

Brandvarnare – en livförsäkring!

Den som tidigt uppmärksammas på en brand har väsentligt ökade möjligheter att kunna sätta sig i säkerhet och undvika att skadas av branden. Om en brand upptäcks tidigt ökar även möjligheterna att kunna släcka den och begränsa skadorna.  Det bör finnas minst en fast installerad brandvarnare i alla bostäder.
Kom ihåg brandvarnare i sommarstugan och i husvagnen/husbilen.
Du kan också ta med en resebrandvarnare på semesterresan.

  • Avståndet mellan brandvarnare i ett bostadsutrymme bör normalt inte vara större än 12 meter. En brandvarnare täcker normalt ca 60 m2. Det ska också finnas en på varje plan om du har flera våningar.
  • Testa så att brandvarnaren fungerar och hörs ordentligt med jämna mellanrum. Brandvarnare blir gamla, de bör bytas ut mot nya ungefär vart tionde år.
Sidansvarig: Matilda Ramsten
Sidan uppdaterad 2023-06-01