Protokoll

Här hittar du protokollen för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunutvecklingsberedningen, medborgarberedningen, samhällsbyggnadsberedningen och barn- och ungdomsfullmäktige.

 

Tillkännagivande (kallades tidigare anslag)

Protokollen tillkännagivs senast dagen efter justeringen på kommunens digitala anslagstavla. Tillkännagivandet innebär att vi meddelar att protokollet är justerat och att det nu finns möjlighet att överklaga.

Sidansvarig: Matilda Ramsten
Sidan uppdaterad 2023-03-14