Pensionärsråd

Pensionärsrådet ska aktivt arbeta för att förbättra den kommunala verksamheten, när denna berör de äldres förhållanden i samhället.

 

Hur kan du påverka beslut i Skurups kommun?

Genom att rösta i kommunalvalet vart fjärde år har du tillfälle att påverka utvecklingen i kommunen. Men det finns också andra kanaler och forum där du kan föra fram dina åsikter om hur kommunen gör prioriteringar och hur skattepengarna används.

Du kan till exempel engagera dig i och komma med synpunkter via det kommunala pensionärsrådet (KPR). Pensionärsrådet ska aktivt arbeta för att förbättra den kommunala verksamheten, när denna berör de äldres förhållanden i samhället.

Synpunkter

För att vi i pensionärsrådet ska kunna leva upp till detta är det viktigt att du som pensionär för fram dina synpunkter till någon i pensionärsrådet. Kommunen ska informera pensionärsrådet om planerade förändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisationen i ett så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning.

Möten

Pensionärsrådet träffar fyra gånger per år kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande för ömsesidig information och samråd. För interna överläggningar träffas pensionärsrådet 5-6 gånger per år. Pensionärsrådet består av tolv ordinarie ledamöter och nio suppleanter, valda av de tre pensionärsorganisationerna PRO, SKPF och SPF.

Namn:
E-post:
Telefonnummer:
Skriv in dina önskemål här:
Vad är det för veckodag idag? (SPAM-kontrollfråga)*
Sidansvarig: Regina Silvander
Sidan uppdaterad 2021-08-16