Pensionärernas Riksorganisation - PRO

Välkommen till PRO! Vi är en ideell förening som är till för alla pensionärer. Även avtals- och förtidspensionärer samt maka/make (eller sambo) är välkomna som medlemmar. 

Vad gör PRO?

PRO arbetar på riksplanet för att påverka olika beslut som rör pensionärernas rättigheter. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Bland PROs viktigaste uppgifter är att påverka samhällets utveckling när det gäller att förbättra pensionärernas ekonomiska trygghet, äldreomsorgen, sjukvården och  färdtjänsten. Dessutom arbetar PRO med följande:

  • bostads- och konsumentfrågor
  • billigare läkemedel
  • bättre tandvårdsförsäkring
  • postservice 

PROs avdelning i Skurup sysslar med allt som rör:

  • pensionärernas hälsa och fritidssysselsättning
  • äldreboendet
  • äldrevården
  • färdtjänstfrågor
  • sjukresor
  • lagar och förordningar som påverkar pensionärers rätt i samhället.

Pensionärsföreningarna i Skurups kommun deltar även i ett kommunalt pensionärsråd. Detta råd arbetar med kommunen i frågor som handlar om vård och omsorg, boende, färdtjänst och sjukresor, budgetfrågor med mera.

Aktiviteter

PRO Skurup har många olika aktiviteter dagligen. Vi har till exempel en omfattande cirkelverksamhet, boule, gymnastik, stavgång. Men även cykling, dansträffar, kortspel. Dessutom anordnar vi "friluftsturer", resor och utflykter och annordnar medlemsmöten med mera. Varmt välkommen.

Sidansvarig: Regina Silvander
Sidan uppdaterad 2023-03-23