Pedagogisk omsorg

Syftet med pedagogisk omsorg är att öka mångfalden i barnomsorgen genom en större variation av utförare. Pedagogisk omsorg är ett nytt begrepp som omfattar familjedaghem och annan barnomsorg som inte är förskola eller fritidshem. Ett exempel kan vara barnomsorg på obekväm tid (omsorg kvällar, nätter och helger) eller en idrottsförening som vill starta fritidshemsverksamhet på eftermiddagarna.

 

Omsorg kvällar, nätter och helger

Kommunens omsorg kvällar, nätter och helger finns sedan 2017-01-27 på Bruksgården i Rydsgård. Denna verksamhet, så kallad pedagogiska omsorg, är ingen lagstadgad rättighet utan prövas i varje enskilt fall. För att få plats på Nattviolen krävs att det rör sig om ett regelbundet och kontinuerligt behov.

Om Nattviolen

Nattviolen är öppen för ca 25 barn i förskoleåldern samt fritidshemsbarn vars föräldrar arbetar kvälls-, natt- och helgtider. Dagtid ingår förskolebarnen i ordinarie verksamhet på avdelningen, som då heter Prästkragen, med andra barn i åldern 1-5 år. När förskoleverksamheten slutar kl 18.00 kommer barnen, att i lugn och ro, vara kvar på avdelningen där barngruppen har utökats med fritidshemsbarn och består av barn mellan 1-12 år. Då övergår verksamheten till Nattviolen.

Lokalerna

Lokalerna är anpassade utifrån barnens och verksamhetens behov med bl a sov-/mysrum och soffhörna för umgänge och TV-tittande, allt för att efterlikna en så hemlik miljö som möjligt.

Personal

Personalbemanningen består av förskollärare och barnskötare med rätt kompetens och erfarenhet.

Fritidsaktiviteter

När det gäller fritidsaktiviteter för fritidshemsbarnen, t ex fotbolls-/ innebandyträningar, är det föräldrarnas ansvar att se till att ens barn kan delta i dessa.

 

Godkänd av kommunen

För att driva fristående pedagogisk omsorg behöver man bli godkänd av kommunen och uppfylla vissa kvalitetskrav. Kommunen är också ytterst ansvarig för verksamheten. Kommunen är endast skyldig att godkänna pedagogisk omsorg där det finns motsvarande verksamhet som kommunen själv bedriver.

Sidansvarig: Nina Daniel Ceihagen
Sidan uppdaterad 2022-03-29