PCB i byggnader

Här redogör vi för fastighetsägares ansvar för inventering och sanering av PCB i byggnader. 

 

Krav

PCB-förordningen ställer krav på inventering och vid behov sanering av PCB i byggnader. Det är fastighetsägaren som är ansvarig för inventering och sanering. En- och tvåbostadshus är dock undantagna.

Anmälan

Sanering ska anmälas till Myndighetsnämnden för Miljö och Byggnad senast tre veckor innan åtgärden påbörjas.

Hur ser det ut?

I Skurups kommun har många fastighetsägare redan inventerat sina fastigheter.

Frågor?

  • För mer information är du välkommen att kontakta oss.
Sidansvarig: Myndighetsenheten
Sidan uppdaterad 2023-05-16