Patientnämnden

Är du inte nöjd med vården, bemötandet eller omhändertagandet du fått, tala med personalen eller verksamhetschefen där du behandlas/vårdas. Tycker du att det känns svårt att diskutera direkt med personalen, vänd dig till Patientnämnden.

Patientnämnden är till för dig som har synpunkter, frågor eller klagomål när det gäller:

  • hälso- och sjukvården (inklusive habilitering, rehabilitering, hjälpmedel och tolktjänst för döva m.fl.)
  • vården inom kommunerna enligt avtal
  • folktandvården

Vill du skriva är adressen:
Patientnämnden Skåne, 291 89 Kristianstad.

E-postadress: patientnamnden.kansli@skane.se

Ringer gör du till Patientnämndens kansli på tel: 0770-11 00 10 Kristianstad och Lund

Fax: Patientnämndens kansli i Kristianstad tel: 044-309 32 34 eller i
Lund tel: 046-14 08 81

För mer information

Gå gärna in på Region Skånes hemsida för att få ytterligare information om Patientnämnden Skåne under rubriken Länkar.

Sidansvarig: Elisabeth Persson
Sidan uppdaterad 2021-01-04