Patientnämnden - Inte nöjd med vården? Dina synpunkter kan göra vården bättre.

Om du känner att du inte fått rätt vård eller inte har blivit bemött på ett bra sätt kan du lämna dina synpunkter och klagomål på det du har varit med om. Det kan även din närstående göra men behöver då få ett samtycke från dig.

Flera olika sätt

 • Prata med personalen eller chefen för verksamheten.
 • Kontakta Patientnämnden Skåne. Du behöver inte först ha haft kontakt med verksamheten där du har fått vård. 
 • Vissa händelser kan du anmäla direkt till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Patientnämnden Skåne

 • är en självständig instans, som det inte kostar något att kontakta
 • kan ge dig stöd att framföra synpunkter eller klagomål och att få den besvarad
 • tar emot synpunkter och klagomål bland annat på kommunal hälso- och sjukvård, samt den allmänna omvårdnad som ges i samband med denna
 • ska inte avgöra om vården har gjort rätt eller fel
 • återkopplar dina synpunkter och klagomål till vården och de förtroendevalda
 • kan ge dig information om dina rättigheter och råd om vilka andra myndigheter du kan kontakta eller eventuellt anmäla till

Kontakta Patientnämnden Skåne

 • Logga in på 1177, välj Patientnämnden Skåne.
 • Fyll i Blankett för klagomål/synpunkter till Patientnämnden. Skriv ut och skicka in blanketten till Patientnämnden Skåne, 291 89 Kristianstad.
 • Ring 0770-11 00 10, vardagar 9.00-12.00
 • Skriv brev till Patientnämnden Skåne, 291 89 Kristianstad.
Sidansvarig: Elisabeth Persson
Sidan uppdaterad 2021-09-14