Partnerskola och kompetensförsörjning

I Skurups kommun med snart 17 000 invånare är utbildning en viktig fråga med hög prioritet. Vi ska erbjuda attraktiva utbildningar med gott rykte i våra kommunala och fristående skolor. Såväl barn, elever som vuxenstuderande ska ha tillgång till aktuell teknik och kompetent personal i ändamålsenliga skollokaler. Alla elever ska mötas utifrån sina egna behov. Bemötande är något vi håller högt på agendan. Vi är mycket stolta över våra resultat. Och vi är mycket stolta över våra lärare.

Attraktiv skolkommun – för stora och små

Skurups arbete har fokus på att bli den mest attraktiva arbetsgivaren i regionen som behåller befintliga medarbetare och gör dem till ambassadörer för verksamheten, samt lockar till sig de mest kompetenta och kvalificerade kollegorna. Skurup vill vara ett självklart val genom att erbjuda ett positivt, utvecklande arbetsklimat med elever som når bra resultat. Vi vill ge våra medarbetare bra karriärmöjligheter och konkurrenskraftiga löner.

Vi arbetar för hälsofrämjande arbetsplatser med god arbetsmiljö, för glädje, där medarbetare har stort engagemang och känner stolthet. Attraktiviteten ska skapa goda förutsättningar att rekrytera medarbetare med rätt utbildning, behörighet och kompetens. 

Vi samarbetar med flera högskolor och universitet

Studenterna är viktiga för oss! Skurups kommun samarbetar med lärarutbildningarna i Malmö och Kristianstad och tar emot studenter under deras verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Den verksamhetsförlagda utbildningen är av central betydelse för att den lärarstuderande ska ges möjlighet att utveckla kunskaper och kompetenser som avser hela lärarrollen.

Kommunsamordning

  • Kommunsamordnaren har kontakten med universiteten och högskolorna.
  • Huvudmannen ser till att avtalet med universitet och högskola följs och att handledarna får rätt förutsättningar.
  • Kommunsamordnaren i Skurups kommun är Sandra Larsson som arbetar på skol- och utbildningsförvaltningen:  0411-536225 eller sandra.larsson@skurup.se.
Sidansvarig: Sandra Larsson
Sidan uppdaterad 2022-03-18