Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Tillstånd kan, enligt vägverkets föreskrifter (TSFS 2009:73), utfärdas till förare eller till passagerare.

 

Följande gäller för dig som förare:

  • Du ska ha ett varaktigt funktionshinder som medför att du endast med väsentliga svårigheter kan förflytta dig på egen hand.
  • Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas när du själv kör fordonet.

Följande gäller för dig som passagerare:

  • Du ska regelbundet behöva förarens hjälp utanför fordonet och kan inte själv invänta vid målpunkten.
  • Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas när du är passagerare och i behov av regelbunden hjälp av föraren utanför fordonet.

Ansökan

Ansökan om parkeringstillstånd ska göras i den kommun där du är folkbokförd. För att ansökan ska kunna behandlas krävs ett välliknande foto av passformat och namnteckning. Du måste fylla i båda dokumenten; ansökan med bilaga. Handläggningstiden är 6 veckor.

Lagstiftning

Av Trafikförordningen (1998:1276) 13 kap. 8 § framgår följande:

Ett parkeringstillstånd gäller hela landet och ger

  • Rätt att parkera under högst 3 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än 3 timmar.
  • Rätt att parkera under högst 24 timmar där parkering enligt lokal trafikföreskrift är tillåten mer än 3 timmar, men mindre än 24 timmar.
  • Rätt att parkera på p-platser som genom lokal trafikföreskrift reserverats för rörelsehindrade med parkeringstillstånd. Viss längsta uppställningstid som föreskrivits på platsen ska följas.

Parkeringstillståndet gäller inte:

  • På tomtmarksparkering
  • Parkering på sådan kortare vägsträcka som är avsedd för vissa ändamål eller fordonsslag, t.ex. taxi-, last- och vändzoner.
  • Parkering på huvudled eller gårdsgata utanför markerad plats.

Tänk på att:

Ditt parkeringstillstånd är en värdehandling och är därmed stöldbegärligt. Du bör därför inte förvara det i fordonet utom då tillståndet används för parkering. Vid förlust av tillståndet måste en polisanmälan göras. En kopia på polisanmälan skickar du sedan till kommunen.

Sidansvarig: Jennie Luthander
Sidan uppdaterad 2023-04-05