Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Tillstånd kan, enligt vägverkets föreskrifter (TSFS 2009:73), utfärdas till förare eller till passagerare.

Följande gäller för dig som förare:

  • Du ska ha ett varaktigt funktionshinder som medför att du endast med väsentliga svårigheter kan förflytta dig på egen hand.
  • Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas när du själv kör fordonet.

Följande gäller för dig som passagerare:

  • Du ska regelbundet behöva förarens hjälp utanför fordonet och kan inte själv invänta vid målpunkten.
  • Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas när du är passagerare och i behov av regelbunden hjälp av föraren utanför fordonet.

Ansökan

Ansökan om parkeringstillstånd ska göras i den kommun där du är folkbokförd. För att ansökan ska kunna behandlas krävs ett välliknande foto av passformat och namnteckning. Du måste fylla i båda dokumenten; ansökan med bilaga.

Lagstiftning

Av Trafikförordningen (1998:1276) 13 kap. 8 § framgår följande:

Ett parkeringstillstånd gäller hela landet och ger

  • Rätt att parkera under högst 3 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än 3 timmar.
  • Rätt att parkera under högst 24 timmar där parkering enligt lokal trafikföreskrift är tillåten mer än 3 timmar, men mindre än 24 timmar.
  • Rätt att parkera på p-platser som genom lokal trafikföreskrift reserverats för rörelsehindrade med parkeringstillstånd. Viss längsta uppställningstid som föreskrivits på platsen ska följas.

Parkeringstillståndet gäller inte:

  • På tomtmarksparkering
  • Parkering på sådan kortare vägsträcka som är avsedd för vissa ändamål eller fordonsslag, t.ex. taxi-, last- och vändzoner.
  • Parkering på huvudled eller gårdsgata utanför markerad plats.
Sidansvarig: Jennie Luthander
Sidan uppdaterad 2020-02-25

Länkar

Parkeringstillstånd, information från Transportstyrelsen

För rörelsehindrade och möjligheten att ansöka om undantag från förbud att parkera

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00
E-post: kansli@skurup.se
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup

Organisationsnummer 212000-1082
E-faktura: Information om fakturering (länk)

 

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?