Parkering

 

2-timmars parkering blir 3-timmars parkering i centrala Skurup.

På följande platser är det nu tillåtet att parkera högst tre timmar i följd med P-skiva (tidigare gällde parkering i högst två timmar i följd med P-skiva). Detta gäller vardagar 8-18 samt dag före söndag och helgdag mellan 8-15. Övriga tider gäller parkering i högst 24 timmar i följd.

 • Trädgårdsgatans västra sida.
 • Järnvägsgatan mellan Södergatan och Kyrkogatan (inom markerade platser).
 • Stortorgets västra del (inom markerade platser).
 • Lilla Torggatans norra sida mellan Kyrkogatan och Stora Torggatan (inom markerade platser).
 • Lilla Torggatans norra sida mellan Stora Torggatan och Södergatan.

Observera att parkering precis som tidigare inte är tillåten på sträckor där det råder stoppförbud, parkeringsförbud eller finns målade spärrlinjer.

Pendlarparkering på Västergatan

Parkerar du bilen på pendlarparkeringarna vid Skurups station? Kommer du till Skurup söder- eller västerifrån? Då rekommenderar vi Västergatan 20 där det finns tjugo lediga pendlarparkeringar endast cirka 3 minuters promenad från stationen. Rekommenderas framförallt till pendlare som kommer till Skurup från väster (Västergatan in från ringleden) samt från söder (Södergatan), då slipper ni köra ner till det i rusningstid hårt trafikerade stationsområdet.

Pendlarparkering

Skurups attraktiva läge innebär att många boende i Skurups kommun arbetspendlar till andra kommuner. All pendlarparkering är avgiftsfri för att uppmuntra till ett mer hållbart resande. För tåg- och busspendlare finns det cirka 230 avgiftsfria pendlarparkeringsplatser (högst 24 timmar mån-fre) i anslutning till stationen i Skurup:

 • Slutet av Järnvägsgatan (45 platser)
 • Järnvägsgatan vid gångtunneln under järnvägen (22 platser)
 • Korsningen Dammgatan/Järnvägsgatan (11 platser)
 • Korsningen Per Henriksgatan/Fabriksgatan (13 platser)
 • Utanför Folkets Hus (9 platser)
 • Mellan Fabriksgatan och järnvägen (98 platser)
 • Utmed södra sidan av Fabriksgatan mellan Södergatan och Kyrkogatan (10 platser)
 • Västergatan (20 platser)

I Rydsgård finns det avgiftsfri pendlarparkering (högst 24 timmar mån-fre) vid stationen (cirka 50 platser). Cykelparkering för tåg- och busspendlare finns i direkt anslutning till stationerna i Rydsgård och Skurup. I Skurup finns två cykelparkeringar, en på södra sidan och en på norra sidan om järnvägen.

 

Pendlarparkering

Bilden visar pendlarparkeringar runt stationsområdet i Skurup, klicka på bilden för större version.

 

Pendlar P

Bilden visar pendlarparkeringar i Skurup på Fabriksgatan mellan Södergatan och Kyrkogatan, klicka på bilden för större version. Observera att det är ENBART på sträckan närmast spårområdet som parkering är tillåten i högst 24 timmar (mån-fre), på norra sidan av Fabriksgatan gäller fortfarande tidsbegränsad parkering 2 timmar med P-skiva. Kontrollera skyltningen! 

 

Västergatan

Bilden visar pendlarparkering på Västergatan, klicka på bilden för större version. Vi vill framförallt rekommendera parkeringen för de pendlare som kommer till Skurup söderifrån på Södergatan och som därmed slipper köra upp till området runt stationen. Från parkeringen till perrongen är det knappt 250 meter via den i kartan markerade GC-vägen. 

 

Pendlingsparkering

Bilden visar pendlarparkering vid tågstationen i Rydsgård, klicka på bilden för större version.

Hämta och lämna på Skurups station

Skall du hämta eller lämna någon på Skurups station med bil finns det flera platser att göra detta på (se karta nedan med tillhörande nummer, klicka för större karta):

 1. Fabriksgatan mellan Södergatan och Kyrkogatan (20 platser med 2-timmars respektive 24-timmars parkering).
 2. På södra sidan av Fabriksgatan finns det en korttidsparkering 15 minuter (2 platser).
 3. Södergatan/Fabriksgatan (4 platser med 2-timmars parkering samt 1 handikapparkering).
 4. Busshållplatsen på norra sidan av Fabriksgatan där det är tillåtet att stanna för att släppa av eller ta upp passagerare om det inte hindrar busstrafiken. Parkering (oavsett längd) är förbjudet. 
 5. På Järnvägsgatan finns det en korttidsparkering 15 minuter (2 platser).
 6. På- och avstigningsplatsen på Järnvägsgatan

Skurup C

Bilden visar var det är möjligt att stanna eller korttidsparkera för att hämta/lämna vid Skurups station, klicka på bilden för en större version. Observera att det råder förbud mot att:

 • Köra in på busstorget på Järnvägsgatan.

Tidsbegränsad parkering:

I centrala Skurup finns möjligheter till parkering på offentlig plats, där är tidsbegränsad parkering. Sådana platser är t ex Stortorgets västra del, Södra Torggatan, Lilla Torggatan, Trädgårdsgatan, Järnvägsgatan, Fabriksgatan, Mackleangatan, med flera sträckor.

 • tidsbegränsad parkering 2 eller 3 timmar med P-skiva, skyltning visar vad som gäller för aktuell plats
 • under vardagar, mellan klockan 08 och 18 och
 • vardagar före sön- och helgdag mellan klockan 08 och 15.

Skurups kommun tillsammans med Skurups Handel har tagit fram en P-skiva som tillhandahålls kostnadsfritt i kommunens information och vissa butiker.

Felparkeringsavgift

För att få bättre respekt för trafikföreskrifterna beslutade kommunfullmäktige den 2019-06-17 att kommunens felparkeringsavgift ska vara: 

Avgift för felparkering 500 kr 
 
Avgift för felparkering, parkering utan tillstånd på parkeringsplats avsedd för rörelsehindrade 1 000 kr 
Sidansvarig: Jennie Luthander
Sidan uppdaterad 2021-01-18