Parkering

Vad gäller vid parkering i Skurups kommun? Här hittar du mer information. Klicka på länken till höger för att få upp en zoombar karta med parkeringar i alla kommunens tätorter. 

 

Pendlarparkering

Skurups attraktiva läge innebär att många boende i Skurups kommun arbetspendlar till andra kommuner. All pendlarparkering är avgiftsfri för att uppmuntra till ett mer hållbart resande. För tåg- och busspendlare finns det cirka 230 avgiftsfria pendlarparkeringsplatser (högst 24 timmar mån-fre) i anslutning till stationen i Skurup:

 • Slutet av Järnvägsgatan (45 platser)
 • Järnvägsgatan vid gångtunneln under järnvägen (22 platser)
 • Korsningen Dammgatan/Järnvägsgatan (11 platser)
 • Korsningen Per Henriksgatan/Fabriksgatan (13 platser)
 • Utanför Folkets Hus (9 platser)
 • Mellan Fabriksgatan och järnvägen (132 platser)
 • Utmed södra sidan av Fabriksgatan mellan Södergatan och Kyrkogatan (10 platser)

I Rydsgård finns det avgiftsfri pendlarparkering (högst 24 timmar mån-fre) vid stationen (cirka 60 platser). Cykelparkering för tåg- och busspendlare finns i direkt anslutning till stationerna i Rydsgård och Skurup. I Skurup finns två cykelparkeringar, en på södra sidan och en på norra sidan om järnvägen.

 

Pendlarparkering

Bilden visar pendlarparkeringar runt stationsområdet i Skurup, klicka på bilden för större version.

 

Pendlar P

Bilden visar pendlarparkeringar i Skurup på Fabriksgatan mellan Södergatan och Kyrkogatan, klicka på bilden för större version. Observera att det är ENBART på sträckan närmast spårområdet som parkering är tillåten i högst 24 timmar (mån-fre), på norra sidan av Fabriksgatan gäller fortfarande tidsbegränsad parkering 2 timmar med P-skiva. Kontrollera skyltningen! 

Pendlingsparkering

Bilden visar pendlarparkering vid tågstationen i Rydsgård, klicka på bilden för större version.

Hämta och lämna på Skurups station

Skall du hämta eller lämna någon på Skurups station med bil finns det flera platser att göra detta på (se karta nedan med tillhörande nummer, klicka för större karta):

 1. Fabriksgatan mellan Södergatan och Kyrkogatan (20 platser med 2-timmars respektive 24-timmars parkering).
 2. På södra sidan av Fabriksgatan finns det en korttidsparkering 15 minuter (2 platser).
 3. Södergatan/Fabriksgatan (4 platser med 2-timmars parkering samt 1 handikapparkering).
 4. Busshållplatsen på norra sidan av Fabriksgatan där det är tillåtet att stanna för att släppa av eller ta upp passagerare om det inte hindrar busstrafiken. Parkering (oavsett längd) är förbjudet. 
 5. På Järnvägsgatan finns det en korttidsparkering 15 minuter (2 platser).
 6. På- och avstigningsplatsen på Järnvägsgatan

Skurup C

Bilden visar var det är möjligt att stanna eller korttidsparkera för att hämta/lämna vid Skurups station, klicka på bilden för en större version. Observera att det råder förbud mot att:

 • Köra in på busstorget på Järnvägsgatan.

Tidsbegränsad parkering:

I centrala Skurup finns möjligheter till parkering på offentlig plats, där är tidsbegränsad parkering. Sådana platser är t ex Stortorgets västra del, Södra Torggatan, Lilla Torggatan, Trädgårdsgatan, Järnvägsgatan, Fabriksgatan, Mackleangatan, med flera sträckor.

 • tidsbegränsad parkering 2 eller 3 timmar med P-skiva, skyltning visar vad som gäller för aktuell plats
 • under vardagar, mellan klockan 08 och 18 och
 • vardagar före sön- och helgdag mellan klockan 08 och 15.

Skurups kommun tillsammans med Skurups Handel har tagit fram en P-skiva som tillhandahålls kostnadsfritt i kommunens information och vissa butiker.

Felparkeringsavgift

För att få bättre respekt för trafikföreskrifterna beslutade kommunfullmäktige den 2021-06-21 att kommunens felparkeringsavgift ska vara: 

 

Utanför markering

500 kr

På huvudled

500 kr

På en mötesplats

500 kr

Gågata, gångfartsområde

500 kr

Parkerat längre tid än tillåten vid parkering 24 tim.

500 kr

Inte betalt avgift

500 kr

Villkor vid P-skiva

500 kr

Terräng inom tättbebyggt område

500 kr

Fara och/eller hinder

1 000 kr

Gång eller cykelbana

1 000 kr

På eller inom 10 meter före övergångsställe eller cykelöverfart

1 000 kr

På hållplats

1 000 kr

På plats för rörelsehindrade

1 000 kr

På eller inom ett avstånd av 10 meter före en korsande cykelbana eller gångbana

1 000 kr

Järnvägskorsning och inom 30 meter från en plankorsning

1 000 kr

Skymmer märken/trafiksignal

1 000 kr

Mot färdriktningen, ej höger sida, ej i vägens längdriktning, ej så långt som möjligt från körbanans kant

1 000 kr

På eller i närheten av backkrön eller kurva

1 000 kr

Längs en heldragen linje eller i ett spärrområde

1 000 kr

I en cirkulationsplats

1 000 kr

På en ändamålsplats (ex lastplats, på- och avstigningsplats)

1 000 kr

På plats reserverad för fordonsslag

1 000 kr

Lokal trafikföreskrift om stannandeförbud och/eller parkeringsförbud

1 000 kr

Hindrar tillträde till andra fordon

1 000 kr

Framför infart

1 000 kr

Bredvid annat fordon

1 000 kr

 

Sidansvarig: Linn Fox
Sidan uppdaterad 2022-09-12