Översiktsplan

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan. En översiktsplan omfattar hela kommunen och ska redovisa kommunens vilja för hur mark- och vattenområden ska användas och hur den fysiska miljön ska utvecklas och bevaras. Den nu gällande översiktsplanen för Skurups kommun antogs av kommunfullmäktige oktober 2009. 

Ny översiktsplan

Kommunfullmäktige har beslutat att en ny översiktsplan ska tas fram för Skurups kommun. Ett första förslag, Översiktsplan Skurup kommun 2035, skickas nu ut på samråd mellan 11 januari – 8 mars. Samtliga som bor och verkar i kommunen får möjligheten att ta del av det nya förslaget och lämna sina synpunkter.

  • Förslaget till ny översiktsplan går att läsa och ladda ner under "länkar".

Synpunkter på förslaget kan lämnas skriftligen till Serviceförvaltningen, Skurups kommun, 274 80 Skurup eller serviceforvaltningen@skurup.se, senast 2021-03-08. Utskrivet exemplar av förslaget går att beställa genom julia.anderssonthysell@skurup.se eller 0411-53 60 23.

 

Översiktsplan och webbtillgänglighet

Översiktsplan Skurups kommun 2035 är en version för remiss. Vi är medvetna om att delar av dokumentet inte uppfyller alla krav på webbtillgänglighet (WCAG). Den slutliga versionen efter remisstiden kommer att genomarbetas utifrån webbtillgänglighetsdirektivet.

Gällande översiktsplan

Nu gällande översiktsplan för Skurups kommun antogs 2009 och går att läsa eller ladda ner under "länkar".

Sidansvarig: Jennie Luthander
Sidan uppdaterad 2021-08-09