Översiktsplan

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan. En översiktsplan omfattar hela kommunen och ska redovisa kommunens vilja för hur mark- och vattenområden ska användas och hur den fysiska miljön ska utvecklas och bevaras.

Ny översiktsplan 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2022 om att anta ny översiktsplan för Skurups kommun 2035. Detta dokument kommer att vara ett av Skurups kommuns viktigaste strategiska dokument för den fysiska planeringen och kommer agera som vägvisare och stöd för kommunala beslut. 

 

Översiktsplan för Skurups kommun 2035

Översiktsplanen som antogs 28/11-2022 och går att ladda ner under "länkar". Filerna är av formatet PDF, och finns på en extern medieserver. Dessa filer är väldigt stora och vid nedladdning med mobila enheter kan det vara både tidskrävande och innebära eventuella kostnader utifrån data-abonnemang. Vi rekommenderar nedladdning av dessa filer via dator med bredbandsanslutning.

Webbtillgänglighet (WCAG)

Översiktsplanen och tillhörande filer uppfyller inte kravet om DOS-lagen och webbtillgänglighetsdirektivet (ett EU-direktiv). Vi arbetar med en lösning för att dokumenten ska vara mer inkluderande än vad de är i dagsläget.

Sidan uppdaterad 2023-08-25