Översiktsplan

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan. En översiktsplan omfattar hela kommunen och ska redovisa kommunens vilja för hur mark- och vattenområden ska användas och hur den fysiska miljön ska utvecklas och bevaras. Den nu gällande översiktsplanen för Skurups kommun antogs av kommunfullmäktige oktober 2009. 

Ny översiktsplan

Kommunfullmäktige har beslutat att en ny översiktsplan ska tas fram för Skurups kommun. Förslag till översiktsplan har varit ute på samråd mellan 11 januari – 8 mars 2021 samt granskning mellan 8 november - 3 december 2021, där berörda myndigheter och andra intressenter fick tycka till. Förslaget till ny översiktsplan är på väg upp för antagande i Kommunfullmäktige.

  • Granskningsförslag till ny översiktsplan går att läsa och ladda ner under "länkar".

 

Översiktsplan och webbtillgänglighet

Översiktsplan Skurups kommun 2035 är en version för remiss. Vi är medvetna om att delar av dokumentet antagandebeslut kommer att genomarbetas utifrån webbtillgänglighetsdirektivet.

Gällande översiktsplan

Nu gällande översiktsplan för Skurups kommun antogs 2009 och går att läsa eller ladda ner under "länkar".

Sidansvarig: Ashley Andersson
Sidan uppdaterad 2022-10-25