Överförmyndare, god man, förvaltare

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare/överförmyndarnämnd vars uppgift är att kontrollera ärenden som gäller förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap. I Skurup finns en överförmyndare.

 

Vill du bli god man/förvaltare?

Behovet av gode män och förvaltare i Skurups kommun ökar och överförmyndarenheten tar tacksamt emot intresseanmälningar.

Särskilt stort är behovet för människor med psykiska funktionshinder, yngre personer och personer med missbruksproblematik.

Vad krävs för att bli god man eller förvaltare?

Som god man eller förvaltare arbetar du med människor som av olika anledningar behöver hjälp. Det är till stor del ett ideellt arbete, som ger dig möjlighet att göra skillnad för den enskilde individen. Ofta innefattar din roll att hjälpa till med att sköta huvudmannens ekonomi, bevaka rättigheter gentemot myndigheter samt att föra huvudmannens talan, för den som inte kan göra så själv. Du ska även se till huvudmannen får den omsorg och tillsyn som denne behöver.

För att vara aktuell för ett uppdrag hos oss finns det vissa kriterier som bör uppfyllas. Du får inte ha någon betalningsanmärkning eller förekomma i belastningsregistret. Du ska ha en vilja att hjälpa andra och vara lämplig i övrigt. Då godmanskap och förvaltarskap inte är ett arbete ser vi gärna att du har en annan huvudsaklig sysselsättning.

Känner du dig redo att göra skillnad i en annan människas liv och har lite tid över, så tveka inte att höra av dig.

Välkommen med din intresseanmälan!


Observera att du genom att skicka in din intresseanmälan godkänner att vi gör en kontroll via kreditupplysning. 

Vad är överförmyndarens uppgift?

Överförmyndarens uppgift är att förhindra att personer som inte själva kan tillvarata sina rättigheter drabbas av rättsförluster. Det kan avse omyndiga (upp till 18 års ålder) eller personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk funktionsnedsättning eller annan funktionsnedsättning inte kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

För den som har behov av hjälp medverkar överförmyndaren till att god man eller förvaltare utses. Den kontrollerar sedan att de utsedda personerna fullgör sina uppdrag på ett tillfredsställande sätt.

Överförmyndare utses av fullmäktige och kontrolleras av Länsstyrelsen. Verksamheten regleras främst av föräldrabalkens regler.

Överförmyndarärenden sköts av Trelleborgs kommun

All hantering för överförmyndarärenden sköts via Trelleborgs kommun. För information och blanketter besök Trelleborgs kommun webbplats.

www.trelleborg.se/overformyndaren

Sidansvarig: Matilda Ramsten
Sidan uppdaterad 2023-08-18