Mål och vision

Vi vill att vår skola ska präglas av tolerans, kreativitet och öppenhet. Det ska vara trivsamt för alla, alla ska känna trygghet och bli respekterade och ingen ska känna sig utanför. Vi vill att lust och nyfikenhet ska prägla barnens lärande.

Lust och nyfikenhet

 

När eleverna slutar på vår skola vill vi att:

  • Alla ska ha en umgängeskompetens - så att de kan respektera varandra och samspela med andra, reflektera, diskutera o dra nya slutsatser.
  • Ska ha en trygg grundkunskap i alla ämnen och godkända kunskaper i kärnämnena samt en förmåga att tillgodogöra sig ny kunskap.
  • Alla ska vara nyfikna, kreativa och vilja lära sig mer.
  • Alla ska ha en självtillit som består av både självkänsla (egenvärde - jag duger som jag är) och självförtroende (prestationsvärde - jag vågar prova, jag vet att jag kan).
  • Alla ska tänka tillbaka på sina år i skolan hos oss med glädje.

Samverkan

Den viktigaste samverkan mellan skola och hem är den som sker i vardagen när du som förälder varje dag tar del av ditt barns skoldag genom samtal med barnet och/eller någon av pedagogerna på skolan och i fritidshemmet.
 
Som förälder är du oerhört viktig och genom att engagera dig i det som ditt barn lär sig och upplever i skolan känner barnet att vi har en samsyn på vad som ska ske här och det blir lättare att lära sig och att följa de umgängesregler som finns i skolan.
 

Kom gärna på besök i skolan

Vi vill också gärna uppmuntra dig att, vara med i skolan ibland, om du har möjlighet. Det ger dig en inblick i hur ditt barn har det och det visar för barnet att du tycker att skolan är viktig.

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal som hålls varje termin är till för ett trepartssamtal mellan barnet, läraren och dig. Där får du fördjupad kunskap om ditt barns lärande och utveckling.

 

Lokala råd och skolråd

 
De lokala råden och skolrådet ger våra elever en möjlighet att föra fram sin åsikter, elevinflytande. Råden ger eleverna möjlighet att ta ansvar för sin arbetsmiljö och kunna engagera sig på ett sätt som bemöts med respekt. Genom att arbeta med stadgar och regler för möten fördjupar också våra råd kunskapen kring det demokratiska arbetssättet. Tillsammans jobbar vi för en bra skola där vi alla trivs.
 

Föräldraaktiviteter

På föräldramötena och andra föräldraaktiviteter får du möjlighet att lära känna de andra föräldrarna i spåret samt att få information om vad som händer i klassen.

Föräldraråd

Föräldrarna är viktiga i skolans verksamhet. Ni är barnens ställföreträdande, ni har det övergripande ansvaret för ert barns uppfostran och utveckling, därför behövs era synpunkter.
 

Syfte med föräldraråd:

Skapa en arena där ni föräldrar kan föra fram förslag och synpunkter som berör det kollektiva inflytande. Alltså övergripande frågor om verksamheten, inte om enskilda barn, personal, eller avdelningar.

 
Ge er information om aktuella frågor så att ni har möjlighet att lämna synpunkter och påverka. Vi vill gärna framhålla att föräldrarådet, precis som inflytanderådet i förskolan, är ett rådgivande organ inte beslutande.
 

Föräldrarådet består av:

  • Föräldrarepresentanter från varje klass, samt rektor och pedagoger.

Antal möten:

  • 2 möten per termin, ca 1,5 tim/gång

 

Sidansvarig: Mats Nilsson
Sidan uppdaterad 2021-08-24