Östergårdsskolan F-6 skola

Vår skola, som byggdes 1984, är en F-6 skola med ca 300 barn i grundskolan. 

 

Nära till grönområden

Skolan finns i den norra delen av Skurups tätort med en härlig utemiljö och närhet till grönområden bl.a. Zimmermans backe. Här arbetar vi hälsofrämjande där barnen ofta vistas ute så mycket som möjligt och med mycket fysiska aktiviteter under dagen. Engagerade rastvärdar bjuder in till rast aktiviteter dagligen mellan kl 9.50 - 10.10.

Vi utbildar framtidens barn

Vi ska utbilda våra barn så att de får en beredskap inför framtiden bestående av:

  • Umgängeskompetens
  • Förmåga att tillgodogöra sig kunskaper
  • Samspela med andra
  • God självtillit
  • Förståelse för sitt eget lärande
  • Vilja att lära mer

Första skolåret

Sitt första skolår går eleverna på Lärkan (förskoleklass). Till Lärkan hör också en fritidsavdelning (Falken) där barnen möter delvis samma personal som under skoltiden. På Lärkan arbetar förskollärare och grundskollärare tillsammans med fritidspedagoger för en flexibel och individuell utveckling hos eleverna.

Åk 1-6

När eleverna har gått sitt första år på Östergårdsskolan börjar eleverna ett av spåren A eller B. Mellan skolår 1 och 3 kommer eleverna att ha samma mentorsgrupp och pedagoger. När eleverna sedan börjar sitt 4:e skolår får de nya pedagoger men går i samma mentorsgrupp fram till man slutar på Östergårdsskolan sitt 6:e år.

I A- och B-spåret arbetar förutom grundskollärare även fritidspedagoger, barnskötare, slöjdlärare och specialpedagoger.

Fritidshem

Det finns tre olika fritidshem för eleverna. Falken för eleverna i förskoleklass och åk 1.  Måsen för barnen i åk 2 och 3. Samt Örnen för årskurs 4-6.

Sidansvarig: Mats Nilsson
Sidan uppdaterad 2021-08-24