Omsorg och stöd - lättläst

Socialtjänsten hjälper barn, 

ungdomar och föräldrar 

som har det svårt eller far illa.

 

De kan även hjälpa till om

man behöver pengar eller 

hjälp att lägga upp en budget.
 

Människor som dricker 

för mycket alkohol 

kan också få stöd och råd.

 

Du kan få hjälp

om någon slår dig eller är elak mot dig.

Om du eller någon i din familj använder droger

kan du också få hjälp.

 

Sjukvård och tandvård

Om du blir sjuk kan du gå till vårdcentralen.

Där kan du träffa en läkare

så att du får medicin.


Vårdcentralen i Skurup finns på Lillgatan 3.

Telefonnumret är 0411-89 75 00.


Tandläkaren finns på folktandvården på Lillgatan 3.

Telefonnumret är 0411-89 75 90.


Om du behöver stöd

Kommunen ger vård och omsorg till äldre.

Vi ger också  stöd och service

till personer med funktionsnedsättning.


När du behöver stöd

ska du prata med en biståndshandläggare.

Den som är biståndshandläggare

kan hjälpa dig få det stöd som du behöver.

Ring till kommunens växel så hjälper de dig

att få prata med en biståndshandläggare.

 

Stöd kan till exempel vara hemtjänst i ditt hem

så att du kan bo kvar hemma.

Om du behöver färdtjänst

kan biståndshandläggaren hjälpa till med det.

För dig som har stora behov av vård och omsorg

finns det ställen där du kan bo.

 

Sidansvarig: Anna Palmgren
Sidan uppdaterad 2023-01-10