Lokala värdighetsgarantier

Viktiga aspekter för ett värdigt liv är rätten och möjligheten att göra sin röst hörd, att bli respekterad för den man är och att ens synpunkter, önskemål och klagomål tas på allvar.

 

Inflytande och påverkan - en rättighet!

Alla ska ha rätt till inflytande och påverkan främst på det som rör den egna personen.

Värdegrunden för äldreomsorgen och de lokala värdighetsgarantierna för Skurups kommun ska vara utgångspunkt för personalen i sitt yrkesutövande och en vägledning för att tillgodose behoven hos den äldre personen.
 

Lokala värdighetsgarantier ska:

  • Tydliggöra vad de äldre och deras närstående kan förvänta sig av äldreomsorgen i Skurups kommun.
  • Ses som en möjlighet att säkerställa och höja kvaliteten i verksamheten. 
Sidansvarig: Ola Bentzen
Sidan uppdaterad 2023-01-10