Externa jämförelser

Här redovisar kommunens resultat i olika nationella jämförelseprojekt. Sveriges Kommuner och Regioner och Socialstyrelsen tar gemensamt fram rapporten Öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre.

Frågan:"Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" -  visar vad de äldre själva tycker om sin hemtjänst och sitt äldreboende.

Högt betyg för Skurups kommuns äldreomsorg!

Socialstyrelsens rikstäckande undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” visar fortsatta goda resultat för Skurups kommuns äldreomsorg. 93 % är nöjda med Skurups kommuns hemtjänst och 89 % är nöjda med sitt äldreboende.

 

Högst betyg får värdeskapande faktorer så som trygghet, bemötande, förtroende och att personalen tar hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål.

 

På frågan i hemtjänstenkäten ”Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har?” svarade 93 procent att de är nöjda. Motsvarande siffra för riket är 88 procent.

 

På frågan om nöjdhet med äldreboendet ”Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende?” svarade 89 procent att de är nöjda med sitt äldreboende. Motsvarande siffra för riket är 81 procent.

 

Resultat

Resultatet bygger på en enkät som skickades ut under våren 2020 till personer 65 år och äldre, och som har hemtjänst eller bor i ett särskilt boende. I Skurups kommun svarade 156 personer på enkäten om hemtjänst och 35 personer svarade på boendeenkäten.

  • Läs hela Skurups kommuns resultat i länkarna.

Ta del av hela resultatet på socialstyrelsens hemsida.

Äldreguiden

Äldreguiden, jämför kommuners hemtjänster och äldreboenden. Socialstyrelsen har gjort Äldreguiden för att medborgarna ska kunna jämföra äldreboenden och hemtjänster i hela Sverige.

Sidansvarig: Tilda Foisack
Sidan uppdaterad 2023-04-12