Karta över gågatan, Järnvägsgatan och Stortorget

Ombyggnad av gågatan i Skurup

Skurups centrala delar står inför ett kommande ansiktslyft. Det är Stora Torggatan (Gågatan), Stortorget och del av Järnvägsgatan i Skurup som ska byggas om. Projektet är indelat i tre etapper med olika utförandeår. 
Etapp 1 – Gågatan, skall utföras hösten 2016.
Etapp 2 – Stortorget har utförandeår 2017.
Etapp 3 – Järnvägsgatan (från Kyrkogatan till Trädgårdsgatan) har utförandeår 2018.

Du hittar fortlöpande information om arbetet under länken Aktuellt.

Bakgrund
Projektet startades då en politisk styrgrupp tillsattes som tillsammans med ansvariga tjänstemän på Serviceförvaltningen började arbetet med att sätta upp riktlinjer.

Gammal infrastruktur byggs om för framtiden
Processen som lett fram till dagens beslut om ombyggnad påbörjades för 6-7 år sedan, då man gjorde en inventering av skicket på den utrustning som ligger under marken, som är av vikt för hela kommunens IT-infrastruktur, vatten och avlopp. Överlag är infrastrukturen i stort behov av renovering – vi måste modernisera den för dagens och framtidens krav. Vatten och avlopp likaså. Exempelvis har tunga leveranser som måste använda gågatan kört sönder den dagvattenhantering som finns, vilket gör det akut att skapa en mer effektiv sådan.

Därmed skulle stråket grävas upp och den största förändringen ske under marken. Det föll sig naturligt att man i samma process uppdaterade utseendet i området, vilket skulle ge en i sammanhanget liten merkostnad.

Andra exempel på moderniseringar som kommer att ske i centrum är att ge torghandel och evenemang tillgång till el och vatten, toaletter och laddstolpar för elbilar.

Arkitekttävling
En arkitekttävling har hållits, där tre arkitektfirmor utarbetade förslag, som sedan redovisades för den politiska styrgruppen. Styrgruppen har därefter tillsammans med ansvariga tjänstemän tagit fram en lista på innehåll och detaljer som man gärna ville se utvecklade från de olika förslagen. Flera andra intressenter som exempelvis fastighetsägare har också varit delaktiga och inkommit med synpunkter.

Investering, etapp 1
Investeringen för ombyggnaden skrivs av på 30-50 år. Den årliga kostnaden för ombyggnaden är alltså 1/30 eller 1/50 av investeringen, dvs konkurrensen med övriga verksamheters budget är väldigt liten. Totala investeringskostnaden för gågatan uppgår till 3,45 mkr.

Beslutet i fullmäktige innebär att man kan säkerställa infrastrukturen såväl som att uppmuntra den lokala handeln och skapa en sammanhängande bykärna som invånarna upplever som trevlig att vistas i. Om inte beslutet hade tagits att modernisera infrastrukturen hade exempelvis skolorna blivit lidande, då de inte hade haft någon ändamålsenlig IT-försörjning.

Sidansvarig: Jennie Luthander
Sidan uppdaterad 2017-01-18

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00
E-post: kansli@skurup.se
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup

Organisationsnummer 212000-1082
E-faktura: Information om fakturering (länk)

 

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?