Alléskolan F-9 skola

Den lilla trygga skolan

Alléskolan är kommunens enda F-9 skola. Den är belägen inne i Skurups tätort och har ca 210 elever. Skolans två byggnader är omgivna av en skolgård där alla eleverna utmanas till lek, samverkan och kunskapsinhämtning.

Alléskolan är skolan där alla känner alla. Barnens och ungdomarnas lust och nyfikenhet tas tillvara då de är drivkrafterna för att erövra kunskap. Detta skapar i sin tur nya funderingar och leder till en inre trygghet och självkännedom vilket är goda förutsättningar till att utveckla den sociala kompetensen och för att bli samhällsmedborgare som tar stort ansvar för sig, sina medmänniskor och för att utveckla vårt samhälle inför nästkommande generationer.

Information om skolplacering och rutiner

https://skurup.se/skolplacering

 

Sidansvarig: Johanna Lindgren
Sidan uppdaterad 2022-02-17