Alléskolan F-9 skola

Den lilla trygga skolan

Alléskolan är kommunens enda F-9 skola. Den är belägen inne i Skurups tätort och har ca 210 elever. Skolans två byggnader är omgivna av en skolgård där alla eleverna utmanas till lek, samverkan och kunskapsinhämtning.

Alléskolan är skolan där alla känner alla. Barnens och ungdomarnas lust och nyfikenhet tas tillvara då de är drivkrafterna för att erövra kunskap. Detta skapar i sin tur nya funderingar och leder till en inre trygghet och självkännedom vilket är goda förutsättningar till att utveckla den sociala kompetensen och för att bli samhällsmedborgare som tar stort ansvar för sig, sina medmänniskor och för att utveckla vårt samhälle inför nästkommande generationer.

Regler för skolval

Skurups kommun placerar eleverna, så långt det är möjligt, enligt vårdnadshavarnas önskemål. Vårt andra urvalskriterium är syskonförtur därefter är det kortaste avståndet fågelvägen mellan hemmet och skolan som avgör. Syskonförtur omfattar även barn som inte är biologiska syskon, men boende i samma hushåll och folkbokförda på samma adress. Syskonet som går på den sökta skolan, måste ha en placering på skolan under innevarande och kommande läsår för att syskonförtur skall gälla. All information finns också på: https://www.skurup.se/ditt-skolval

 

Sidansvarig: Johanna Lindgren
Sidan uppdaterad 2021-01-29