Offentliga lokaler

Myndighetsnämnden för miljö och byggnad har enligt miljöbalken tillsyn över offentliga lokaler. Hit räknas uthyrning av tillfällig bostad (hotell, pensionat, vandrarhem etcetera), fritidsanläggningar (camping, idrottsanläggningar, badanläggningar, strandbad och andra liknande anläggningar som är upplåtna åt allmänheten eller annars nyttjas av många människor), lokaler för undervisning, vård och annat omhändertagande (skolor, förskolor, sjukhus, internat etcetera.

Anmälan

Innan en lokal offentlig lokal enligt ovan tas i bruk måste en anmälan enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd göras till nämnden. Blankett kan hämtas på miljöenheten eller i fliken blanketter.

Anmälan ska vara skriftlig och innehålla en ritning samt de uppgifter som behövs för bedömningen av verksamheten. Ritningen ska beskriva inredningen i lokalen, aktuell verksamhet med mera. Om en lokal tas i bruk utan att anmälan har gjorts riskerar verksamheten få betala en miljösanktionsavgift.

En ändring i 38 § från och med 1 januari 2008 gör att anmälan endast krävs av bassängbad och lokaler för undervisning (förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter). Tillsynen är dock oförändrad på övriga offentliga lokaler och det kan därför vara bra att ändå kontakta miljöenheten innan man startar offentlig lokal.

Egenkontroll

Enligt förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll ska den som bedriver anmälningspliktig verksamhet upprätta ett egenkontrollprogram. För verksamheter som inte omfattas av anmälningsplikten gäller egenkontroll enligt de allmänna reglerna i miljöbalken 26 kapitlet 19 §.

Syftet med egenkontroll är att verksamhetsutövaren ska få insikt i risker förknippade med verksamheten och därmed lättare kunna förebygga att olägenhet för människors hälsa och miljön uppstår.

Kontakta även byggnadsenheten på kommunen

Då får du veta om du behöver söka bygglov eller göra anmälan för verksamheten. Arbetsmiljöverket kan ställa krav på arbetsmiljö och arbetslokaler. Det gäller särskilt om du har anställd personal.

Sidansvarig: Erik Torkelsson
Sidan uppdaterad 2019-07-12

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00
E-post: kansli@skurup.se
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup

Organisationsnummer 212000-1082
E-faktura: Information om fakturering (länk)

 

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?