Aktuellt - arkiv

Söktext
2017-03-03 [Kommun & demokrati]

Styrdokument

Här listas de olika styrdokument, i form av planer och policys som hör till Skurups kommun. Övergripande styrdokument för kommunen är Skurup 2030 - visionen och vägen dit.

2017-02-17 [Utbildning & barn]

Information till Dig som vill börja studera


2017-02-14 [Utbildning & barn]

SKUTan - SKurups UTbildningspodd

Denna podcast heter SKUTan vilket betyder SKurups UTbildningspod och via denna kan elever och pedagoger publicera sina avsnitt. /Annelie Medoc, Central IKT-pedagog.
2017-02-13 [Utbildning & barn]

#8 Programmering på teknikdag

Vi besöker Hallenborgsskolan i Rydsgård där de har en teknikdag för åk 2-3 med flera olika stationer. Programmering ingår på två av dem och på den ena använder Thomas Persson beebotar och på den andra visar Eva Magnusson sambandet mellan kartan, orientering och programmering.
Produktion: Annelie Medoc Musik: Malberts melodier/Gymping

Teknikdag

Teknikdag

Teknikdag

2017-02-08 [Utbildning & barn]

Välkommen till grundsärskolan i Skurups kommun

Vi finns på Östergårdsskolan, åk 1-6 och Mackleanskolan, åk 7-9. Grundsärskolan har tillgång till respektive skolas elevhälsa, bibliotek och antimobbingteam. Eleverna integreras med grundskolan både ämnesmässigt, i skolgemensamma aktiviteter och temadagar. Undervisningen utgår från elevernas styrkor och är individanpassad. Anpassade datorprogram, teckenkommunikation och bildförstärkning används.Aktuellt 


Pressinfo 2017-02-08

Skolinspektionens granskning av mottagande i grund- och gymnasiesärskola i Skurups kommun

Skurups kommun kommenterar
 
Skolinspektionens beslut var kommunen tillhanda 31/1 2017, då resurschef och förvaltningschef var i Lund och mottog beslutet. Vi hade ett mycket konstruktivt samtal med Skolinspektionen och fick i detalj veta vilka brister som har varit från 2003 till nu.
 
Därefter informerade vi politik, skolledare och förvaltning kring beslutet och åtgärderna vi har blivit ålagda att göra. En arbetsgrupp har bildats, där skolledare som har särskola som sitt ansvarsområde, specialpedagoger och psykolog tillsammans med resurschef i detalj kommer att gå igenom Skolinspektionens beslut och underlag. Arbetet inleds denna vecka.
 
Det vi har identifierat så här långt är att delar av de utredningar som är gjorda uppvisar brister i förhållande till kvalitetskraven. Då kommunen själv inte i alla delar och vid alla tillfällen besitter den specifika medicinska och psykologiska expertisen har delar av utredningen utförts av externa aktörer, var och en legitimerade inom sitt expertområde. Kommunen har ansvar för alla utredningar och kommer därför med hjälp av Skolinspektionen säkerställa att varje utredning innehåller de detaljer och den information som behövs för att kommunen ska kunna fatta rättssäkra beslut för elevens bästa. Detta underlättar för kommunen när externa tjänster används för att genomföra utredningar.
 
Förvaltningen tycker det är bra att denna granskning har genomförts. Eftersom Skolinspektionens bedömning är att somliga av de fyra enskilda utredningarna (vilka är social, pedagogisk, psykologisk och medicinsk utredning) kvalitetsmässigt inte uppfyller tillräckligt höga krav - vilket påverkar det samlade beslutsunderlaget - behöver vi göra om och göra rätt.
 
Kritiken som kommunen fått kring uppföljning och utvärdering är redan åtgärdad i ett tydligt, systematiskt kvalitetsarbete som sattes igång under 2016.


Kontakt:

Mats Lundqvist, biträdande förvaltningschef, skol- och utbildningsförvaltningen

Tel: 0411-53 60 55
 Aktuellt 2017-01-27

Grundsärskolan i Skurup flyttas – bakgrund och beslutsgång

Beslut har fattats att inför höstterminen 2017 flytta särskoleverksamheten för årskurs 1-6 i Skurups kommun, då man har gjort bedömningen att det inte är möjligt att erbjuda den höga kvalitet på stöd till individerna som de enligt lag har rätt att kräva. I detta dokument läser du om bakgrunden till beslutet och själva beslutsgången.

Du finner även dokumentet till höger alternativt längre ner, om du tittar på dator eller mobil, under länken Grundsärskolan i Skurup flyttas – bakgrund och beslutsgång. 

 

2017-02-07 [Bygga, bo & miljö]

Avfall och återvinning

I Skurups kommun är det SUEZ (f.d SITA) som sköter hämtning av rest-, mat-, latrin- och trädgårdsavfall medan Ragn-sells AB sköter hämtning av slam från enskilt avlopp och fettavskiljare.
2017-02-01 [Utbildning & barn]

#7 Flipped classroom med Anders Jagerstam

Anders Jagerstam berättar om en ny metod han testat och som slagit väldigt väl ut. Lyssna på hans funderingar och väg framåt. Vill du läsa mer om metoden "Flipped Classroom" eller "Omvänt klassrum" är det bara att googla. Annelie Medoc har dessutom några böcker för utlåning.
Produktion: Annelie Medoc Musik: Malberts melodier/gymping

2017-01-31 [Utbildning & barn]

Omsorg kvällar, nätter och helger

Kommunens omsorg kvällar, nätter och helger finns sedan 2017-01-27 på Bruksgården i Rydsgård. Denna verksamhet, så kallad pedagogiska omsorg, är ingen lagstadgad rättighet utan prövas i varje enskilt fall. För att få plats på Nattviolen krävs att det rör sig om ett regelbundet och kontinuerligt behov.

2017-01-27 [Utbildning & barn]

#6 Inkludera och mötas

Här får ni möta projektteamet i ESF-projektet Inkludera och mötas.
Projektledare, processledare, utbildare och administrationen presenteras.
Följ gärna projektet genom att gilla facebooksidan Inkludera & mötas. Det går också att läsa mer om projektet på www.skurup.se/inkludera-och-motas
Produktion: Annelie Medoc Musik: Malberts melodier/Gymping

2017-01-27 [Utbildning & barn]

#5 Chromebook i undervisningen

Vad tycker man och hur använder man sig av de digitala verktygen på en skola i Skurup. Elevers, lärares, specialpedagogens och rektors röster hörs i detta program. Produktion: Annelie Medoc
Musik: Malberts melodier/Gymping

Sidansvarig: Gun Andersson
Sidan uppdaterad 2016-05-19

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00 eller alfanummer 0771-SKURUP (0771-758787)
E-post: kansli@skurup.se
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-fre 8-16.30
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

Vi är en fairtrade city

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?