Aktuellt - arkiv

Söktext
2021-03-12 [Utbildning & barn]

Måltider

Välkommen att läsa om måltiderna inom Skurup kommuns skolrestauranger. Mat är ett av livets glädjeämne och berör oss alla!

 

2021-03-12 [Kommun & demokrati]

Press- och informationsmaterial

Här i Skurups kommuns pressrum finns material som riktar sig till dig som arbetar inom press/media.

2021-03-03 [Uppleva & göra]

Tennis

2021-03-01 [Bygga, bo & miljö]

Fågelinfluensa

Spridning av fågelinfluensa sker varje år. Sjukdomen är mycket smittsam mellan fåglar och förekommer naturligt hos vilda fåglar. Ofta sker en ökning i samband med att vilda fåglar flyttar. För att hindra att sjukdomen sprids till våra tamfåglar finns det regler kring hur fåglarna får hållas.

2021-02-17 [Omsorg & stöd]

Vaccination mot covid-19

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk i covid-19. Vaccination kan också hjälpa till att minska smittspridningen. Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig.

 

2021-02-15 [Bygga, bo & miljö]

Översiktsplan

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan. En översiktsplan omfattar hela kommunen och ska redovisa kommunens vilja för hur mark- och vattenområden ska användas och hur den fysiska miljön ska utvecklas och bevaras. Den nu gällande översiktsplanen för Skurups kommun antogs av kommunfullmäktige oktober 2009. 

2021-02-10 [Utbildning & barn]

Skolskjuts

Information och ansökan om skolskjuts för elever i grundskolan (Skurups kommun).

 

2021-01-19 [Omsorg & stöd]

Stöd till äldre

Du kan vända dig till Information Skurup i kommunhusets entré för att få information, råd och stöd. Vi hjälper dig som är äldre eller du som är anhörig, närstående eller företrädare.

Välkommen att ringa oss 0411-53 60 00.

 

2021-01-19 [Kommun & demokrati]

Om webbplatsen

Skurup.se är Skurup kommuns officiella webbplats.

 

Sidansvarig: Gun Andersson
Sidan uppdaterad 2016-05-19