Aktuellt - arkiv

Söktext
2019-05-03 [Kommun & demokrati]

Läs det senaste numret av Inblick här!

INBLICK – Skurups kommuns informationstidning kommer ut en gång i månaden som bilaga i Lokaltidningen Skurup. Den distribueras till alla hushåll i kommunen.
2019-04-30 [Bygga, bo & miljö]

Förslaget till kustförvaltningsplan på remiss

Passa på att läsa och inkomma med synpunkter på förslaget till kustförvaltningsplan för Skurups kommun. Skicka in dina synpunkter senast 10 maj.

De stigande havsnivåerna kan ha allvarliga effekter på kustnära områden och påverkar olika värden så som infrastruktur. Översvämningar i kustnära bebyggelse och erosion vid lågliggande kuststräckor kommer att kräva åtgärder. 

2019-04-24 [Bygga, bo & miljö]

Brandrisk

Extremt hög brandrisk och torka i skog och mark

2019-04-24 [Utbildning & barn]

#29 Mål 3 God hälsa och välbefinnande, Skurup - skolan och samhället

Skurups kommun – Karolin Johansson, hållbarhetssamordnare/hälsovetare samtalar med Susanna Zeller denna gång kring hälsa och välbefinnande i Skurup.
Hur ser folkhälsan ut i Skurups kommun idag?
Hur kan skolan och samhället, gemensamt bidra till ungas välmående?

Karolin Johansson, hållbarhetssamordn/hälsovetare

Lyssna på avsnittet via iTunes eller via denna länk som går till youtube.

Produktion: Susanna Zeller och Annelie Medoc

Musik: Malberts melodier/gymping

2019-04-24 [Bygga, bo & miljö]

Aktuell Hållbarhet

Varje år listar tidningen Aktuell Hållbarhet landets bästa miljökommuner och nedan kan du se kommunens senaste placering.

2019-04-12 [Arbete & näringsliv]

Information om näringslivsträffar

Näringslivsfesten 2019-Fullbokat

2019-04-12 [Uppleva & göra]

Kosläpp 2019

Dags för familjefest på Nils Holgerssongymnasiet i Skurup när det är kosläpp lördagen den 27 april. Korna släpps i två omgångar kl 11.00 samt 14.00. Gården är öppen mellan kl 9.30-16.00

2019-04-09 [Bygga, bo & miljö]

Vatten och avlopp

Ledningsarbeten i Slimminge väg 784 mellan 2019-05-06 - 2019-05-31, delen väg 778 (Ekarpsvägen)-cirka 300 meter norr om väg 778

I Slimminge byts den gamla vattenledningen till en ny vattenslang längs med sträckan väg 778 (Ekarpsvägen) och cirka 300 meter norrut. Anledningen är att det varit upprepade vattenläckor på denna sträcka samt att Trafikverket under sommaren kommer att asfaltera vägen genom Slimminge.

Störningar

Ombyggnadsarbetet påbörjas 2019-05-06 och beräknas pågå fram t.o.m. 2019-05-31 och kan tyvärr inte bedrivas utan störningar för såväl vattenförsörjningen som fordonstrafiken. Vår målsättning är dock att minimera dessa störningar.

Väg 784 kommer under denna period att var helt avstäng för genomfartstrafik mellan väg 778 (Ekarpsvägen) och cirka 300 meter norrut. Fastighetsägare kommer att ha tillgång till sina fastigheter i så stor utsträckning som möjligt inom det avstängda området.

Trafiken kommer att ledas om enligt karta (se nedan). Gång- och cykeltrafik beräknas kunna passera. Vattenledningsarbetena kan i samband med avstängningar medföra att vattnet tidvis blir luftinblandat och missfärgat (utfällningar). Spola någon minut så försvinner missfärgningen.

Mer information: Följ länken och läs brevet till berörda fastighetsägare.

Kartbild kringledning av trafik i Slimminge-------------------------

Utbyggnad av avloppsnät i Janstorp

Nu har arbetet med att bygga ut det kommunala avloppsnätet i Janstorp börjat.

Inledningsvis kommer vi bygga ut stamledningarna så det kommer inte bli aktuellt med några inkopplingar av fastigheter på 4-5 månader ännu. Alla avsättningar till fastigheterna kommer göras i samråd med fastighetsägarna.

Har ni några frågor så maila gärna till peter.dahl@skurup.se eller per.andersson@skurup.se Du kan även kontakta vår entreprenör MVB som också kan hjälpa till vid eventuella frågor, de har sin etablering på Kämpavallen.

 

 

Dricksvatten i Skurup

Dricksvattnet i Skurups kommun håller generellt hårdhetsgraden 7-9° dH (tyska hårdhetsgrader). Undantaget är vattnet som kommer från Stenbergets vattenverk där hårdheten ligger lite högre - 11-13° dH. Enligt livsmedelverkets riktlinjer räknas kommunens vatten som medelhårt förutom Stenberget som räknas som hårt. Med hårt vatten menar man mängden kalcium (i dagligt tal kalk) i vattnet. Om kalciumhalten är hög säger man att vattnet är hårt och om halten är låg säger man att vattnet är mjukt. För naturen är det bättre ju mjukare vattnet är då det går åt mindre mängd disk- och tvättmedel. Det innebär också att ledningar inte kalkar igen lika lätt. Gränsen för mjukt vatten går vid 5° dH.

2019-04-03 [Omsorg & stöd]

Alla barn har rätt att vara barn – även om deras föräldrar inte orkar!

Att barn inte får den trygghet och stöd de behöver från sina föräldrar kan bero på olika saker. Det kan vara fysiska, psykiska eller sociala problem som gör att barns behov inte tillgodoses. Det finns också barn med särskilda behov vars föräldrar behöver extra stöd.
2019-04-01 [Bygga, bo & miljö]

Smart Little Village

Samtalet fortsätter - Smart Little Village 2.0. Nu är det dags för den andra upplagan av Smart Little Village – mötesplatsen för dig som jobbar med och har intresse av samhällsutveckling i mindre kommuner. Vi bjuder på kunskap, erfarenhetsutbyte, goda exempel och idéer från lokala, regionala, nationella och internationella projekt kopplade till fyra aktuella teman enligt nedan.

Sidansvarig: Gun Andersson
Sidan uppdaterad 2016-05-19

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00 eller alfanummer 0771-SKURUP (0771-758787)
E-post: kansli@skurup.se
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?