Aktuellt - arkiv

Söktext
2021-03-17 [Arbete & näringsliv]

Feriearbete och sommarjobb 2021

Välkommen till Skurup kommuns sida för feriearbete för dig som är född 2006 samt sommarjobb för dig som slutat gymnasiet 2020 eller slutar gymnasiet 2021.

Nedan finner du information för sommaren 2021. 

2021-03-12 [Kommun & demokrati]

Press- och informationsmaterial

Här i Skurups kommuns pressrum finns material som riktar sig till dig som arbetar inom press/media.
2021-03-03 [Uppleva & göra]

Tennis

2021-03-01 [Utbildning & barn]

Grundskolor

Välkommen till Skurup kommuns grundskolor. Varje grundskola har en egen sida som berättar mer om varje verksamhet. 

2021-03-01 [Bygga, bo & miljö]

Fågelinfluensa

Spridning av fågelinfluensa sker varje år. Sjukdomen är mycket smittsam mellan fåglar och förekommer naturligt hos vilda fåglar. Ofta sker en ökning i samband med att vilda fåglar flyttar. För att hindra att sjukdomen sprids till våra tamfåglar finns det regler kring hur fåglarna får hållas.

2021-02-17 [Omsorg & stöd]

Vaccination mot covid-19

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk i covid-19. Vaccination kan också hjälpa till att minska smittspridningen. Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig.

2021-02-15 [Bygga, bo & miljö]

Översiktsplan

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan. En översiktsplan omfattar hela kommunen och ska redovisa kommunens vilja för hur mark- och vattenområden ska användas och hur den fysiska miljön ska utvecklas och bevaras. Den nu gällande översiktsplanen för Skurups kommun antogs av kommunfullmäktige oktober 2009. 

Sidansvarig: Gun Andersson
Sidan uppdaterad 2016-05-19