Aktuellt - arkiv

Söktext
2020-07-02 [Omsorg & stöd]

Så kan du få stöd och hjälp

På denna sida hittar du råd och länkar om du behöver stöd, hjälp, känner dig orolig eller behöver någon att prata med.

2020-07-01 [Omsorg & stöd]

Coronavirus Covid-19

Uppdaterad information 2020-07-01 lägesbild gällande smittade för covid-19 i Skurup

Tillsammans kan vi bromsa smittan - håll i och håll ut!

Det rapporteras om att en platåfas har uppnåtts i landet och att man ser sjunkande trender, detta gäller inte Skåne än. Det är fortfarande en uppåtgående kurva i Skåne. Skåne har klarat sig bra hittills men det är inte över. Vi får inte slappna av och släppa på rutinerna.

 • Håll ut, det går över
 • Håll avstånd
 • Håll kontakt
 • Tvätta händerna
 • Stanna hemma, även om du bara känner dig lite krasslig

För att motverka spridningen av covid-19 i Sverige krävs att man alltid stannar hemma när man har symtom, att man är noggrann med handhygien och att alla håller avstånd till varandra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning. Enligt Folkhälsomyndigheten så är de rekommenderade kriterierna för bedömning av smittfrihet att man har en klinisk förbättring med feberfrihet i minst två dygn och att det gått minst sju dagar sedan symtomen började. För de som haft mera uttalade symtom gäller minst 14 dagar sedan insjuknandet innan man är smittfri.   

Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd bör större sociala sammanhang undvikas och personer över 70 år bör vara särskilt försiktiga.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd

Hur ser smittspridningen av covid-19 ut i Skurups kommun?

 

Skurups kommun har fortsatt en relativt låg smittspridning. Region Skåne anger i sin lägesbild antal nya konstaterade covid-19 fall per 100 000 invånare per kommun den senaste veckan, vilket kan vara svårt att tolka men för Skurups del innebär det att vi endast har ett (1) nytt fall den senaste veckan. Totalt har 13 personer i Skurups kommun konstaterats smittade av covid-19 under pandemin.

Några viktiga aspekter i råden för värmebölja

För att minska riskerna för både värmestress och smittspridning under sommaren 2020 vill Folkhälsomyndigheten särskilt uppmärksamma följande:

 • Följ råden för både covid-19 och värmebölja för att minska belastningen på hälso- och sjukvården.
 • Äldre och personer med bakomliggande sjukdomar är riskgrupper för både värmestress och covid-19.
 • Var försiktig så att du inte misstar hypertermi för feber. Se till att du vilar i en sval miljö och drick vatten. Om kroppstemperaturen förblir hög efter 30 minuter är det förmodligen feber. Om kroppstemperaturen sjunker och du mår bättre är orsaken troligen värmestress.
 • Håll avstånd men undvik social isolering. Vid värmebölja är det viktigt att vara uppmärksam på symtom för värmestress. Samtidigt behöver fysiska kontakter begränsas för att minska smittspridning.
 • Utomhusvistelse är bra men vistas i skuggan. Under en värmebölja kan det bli betydligt varmare inomhus än utomhus. I byggnader och bebyggelse kan värmen stanna kvar en tid efter att utomhustemperaturen har gått ner. Även smittrisken är betydligt mindre utomhus.
 • Ordna en sval miljö. Det är viktigt att vistas på bostadens svalaste plats och/eller att få minst 2–3 timmar i ordentlig svalka dagligen. Detta gäller särskilt riskgrupper. Samtidigt behöver råden följas om att hålla avstånd till varandra för att minska smittspridningen.
 • Denna sommar är det extra viktigt att förbereda bostäder och boenden med åtgärder som kan minska värmen inomhus, exempelvis med markiser, solskärmar, persienner och anpassad ventilation och vädring. På grund av smittrisken bör fläktar undvikas i gemensamma utrymmen.
2020-06-30 [Bygga, bo & miljö]

Djur och djurhållning

2020-06-29 [Bygga, bo & miljö]

Aktuella vägarbeten

2020-06-26 [Omsorg & stöd]

Värmebölja

Höga temperaturer är påfrestande för kroppen, och därför är det viktigt att dricka mycket. Men glöm för den delen inte saltbalansen i kroppen.
2020-06-24 [Kommun & demokrati]

Region Skånes styrelseprotokoll

Region Skånes protokoll från senaste styrelsesammanträde.

2020-06-24 [Bygga, bo & miljö]

Återvinningscentralen i Skurup

Återvinningscentralen i Skurup hittar du på Elleholmsvägen 6 på östra industriområdet och den drivs av Sysav.
2020-06-22 [Kommun & demokrati]

Direktsändningar

Välkommen till Skurup kommuns direktsändningar från kommunfullmäktiges sammanträden. Våra sändningar är ljudbaserade och går att spela upp i en vanlig modern webbläsare.

2020-06-18 [Bygga, bo & miljö]

Elda avfall och ris

Vid torrt väder och vid stark vind är det olämpligt att elda. När det föreligger risk för bränder i skog och mark är det extra viktigt att vara uppmärksam på var och hur man kan göra upp eld och man ska även vara försiktig med t.ex. cigarrettfimpar. Det är kommunen (räddningstjänsten) eller länsstyrelsen som beslutar om eldningsförbud utomhus.

SMHI fastställer dagligen ett brandriskvärde för att bedöma hur stor risken är för eldning i skog och mark. Nedan ser du några riktlinjer för eldning utomhus. Under länkar hittar du information från t ex räddningstjänsten.

2020-06-15 [Utbildning & barn]

Information med anledning av coronaviruset covid-19

Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån för samhällsspridning i Sverige till mycket hög. Skurups kommun följer händelseutvecklingen och är beredd att förstärka insatserna om det bedöms nödvändigt. Alla våra verksamheter har rutiner för hur man ska hantera en eventuell smitta.

Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Läget innebär att det är viktigt att var och en med symtom, även milda begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.

Sidansvarig: Gun Andersson
Sidan uppdaterad 2016-05-19

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00
E-post: kansli@skurup.se
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup

Organisationsnummer 212000-1082
E-faktura: Information om fakturering (länk)

 

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?